Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IGNACY EFREM II RAHMANI

  Właśc. Aloysius Rahmani,bp, ur. 7(12) XI 1848 w Mosulu, zm. 7 V 1929 w Kairze,od 1898 patriarcha syr.kat., liturgista.

  Ukończył domin, kolegium w Mosulu, a studia teol. odbyłw kolegium Kongr. Rozkrzewiania Wiary (Urbanianum) wRzymie, gdzie przyjął święcenia kapł.; po powrocie do ojczyznyotrzymał 1880...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /3 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY z LÀCONI, Vicerizo Peis Św. OFMCap

  ur.10 XII 1701 w Làconi (Sardynia), zm. 11 V 1781 w Cagliari(Sardynia).

  Do zakonu wstąpił 1721 w Cagliari i tu złożyłśluby zak.; od 1741 był w Cagliari kwestarzem, łącząc z tym(na wzór św. Feliksa z Cantalice) apostolat świadectwa życia(zwł. pokuty i dobrego przykładu); odznaczał się kultemMB...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNE DIVINIS RADIANS AMORIS, Miłości Bożej gorejąca żarem

  Metryczny hymn Alfana I, abpa Salerno (zm.1085), zamieszczony w LH w godzinie czytań wspomnienialiturg. św. Agnieszki męczennicy (III 1071-1072; LG III 1055--1056; tekst także PL 147,1244; AH XXII 17);

  sławi św. Agnieszkęza mężną obronę dziewictwa i prosi ją, by wyjednałaludziom odpuszczenie grzechów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY FILIP ARKUS

  Właśc. Said Juliusz Filip, bp,ur. 30 IV 1827 w Diyarbakir, zm. 7 III 1874 w Mardin, patriarchasyryjskokatolicki.

  Ukończył seminarium w Szarfeh; 1850 przyjął święceniakapł., a 1862 został bpem Diyarbakir; po śmierci patriarchyIgnacego Antoniego Samhiri pełnił funkcję zarządcy patriarchatu,nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY LOYOLA Św. SJ

  Imię chrzestne Iñigo, ur.1491 w Loyola (Hiszpania), zm. 31 VII 1556 w Rzymie, założycielTow. Jezusowego ( —» jezuici).

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ - był najmłodszym, trzynastymdzieckiem Beltrana Yañeza de Ońaz y Loyola oraz MarynySaenz de Licona y Balda; dzieciństwo spędził w rodzinnymzamku Loyola, a ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /16 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY GABRIEL TAPPUNI kard.

  ur. 3(6) XI 1879w Mosulu, zm. 29 I 1968 w Bejrucie, antioch. patriarcha syryjskokatolicki.

  Po ukończeniu seminarium syro-chaldejskiego (prowadzonegoprzez dominikanów) w Mosulu przyjął 1902 święceniakapł. i przez 6 lat był prof, tegoż seminarium i dyrektoremszkoły syr.kat.; 1908 został sekretarzem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY z SANTHIÀ, Lorenzo Maurizio Belvisotti bł. OFMCap

  ur. 5 VI 1686 w Santhià k. Vercelli, zm. 22 IX1770 w Turynie.

  W 1710 przyjął święcenia kapł. w Vercelli, gdzie zostałprob, oraz rektorem szkoły diec; 1716 wstąpił do zakonu wChieri; przebywał w klasztorach w Saluzzo (1721), Chieri(1722-23), Turynie (1724-31) i Mondovi (1731-44), gdzie pełniłfunkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY JERZY V SZELHUT bp.

  ur. 1818 w Aleppo,zm. 8 XII 1891 w Szarfeh, patriarcha syryjskokatolicki.

  Studiował w kolegium Kongr. Rozkrzewiania Wiary (Urbanianum)w Rzymie; 1862-74 był bpem Aleppo i 1864-66administratorem patriarchatu; wybrany 21 XII 1874 patriarchą,przeniósł stolicę patriarchatu do Szarfeh; troszczył się odyscyplinę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY ANTONI SAMHIRI bp.

  ur. 3 X 1801 w Mosulu,zm. 16 VI 1864 w Mardin, patriarcha syryjskokatolicki.

  Był mnichem w klasztorze w Deir ez-Zafaran; 1822 przyjąłświęcenia kapł., a nast. został sekretarzem i wikariuszem jakobickiegopatriarchy Ignacego Jerzego V as-Saijar (1819-36)z tytułem bpa Mardin; 1827 złożył kat. wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU, AUCTOR CLEMENTIAE, Jezu, Dawco przebaczenia

  Hymn w jutrzni uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa(LH III 514; LG III 520-521), utworzony, podobnie jak hymny—» Dulcís lesu memoria i —» lesu, Rex admlrabilis, z wybranych(7) zwrotek hymnu lesu, dulcís memoria (PL184,1317-1320), przypisywanego Bernardowi z Clairvaux;

  hymn wielbi na sposób litanijny Jezusa za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt

Do góry