Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IGNORANCJA - W PRAWIE KANONICZNYM

  I. rozumiana w ścisłymznaczeniu oznacza habitualny brak wiedzy, którą możnalub należy posiadać; i. może być okolicznością usprawiedliwiającąniezachowanie —» normy prawnej, znoszącą lubzmniejszającą —> poczytalność oraz wpływającą na ważnośćaktu prawnego; różni się od —> błędu (III)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /6 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - W SOCJOLOGII RELIGII

  Termin i. jest stosowanyna określenie braku, zwł. znacznego, znajomości treści wiary(—» artykuły wiary), jej podstaw, wartości i norm rei.-mor.,zasad funkcjonowania instytucji kośc. i praktyk liturg. orazważniejszych faktów z życia Kościoła; jako kategoria socjologicznai. r e 1 i g i j n a jest używana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /4 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA

  (łac. ignorantia nieznajomość, brak wiedzy,nieuctwo), w sensie ścisłym, zawiniony brak wiedzy,którą zainteresowany zdolny jest zdobyć i winien posiadać;

  w znaczeniu szerszym brak wiedzy, określany jako n i e w i e dza,wynikająca z braku —» poznania (zwł. rozumianego receptywnie), czyli stan umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - PROBLEMATYKA

  Dla Sokratesa i. stanowiła elementmetody odkrycia i nauczania, wg której przyznanie siędo niewiedzy pełniło funkcje oczyszczające umysł z fałszywychprzekonań (terapia duszy będąca warunkiem dojścia doprawdy; sokratejska —> ironia); także w —» neoplatonizmie i.stanowiła formę-etap oczyszczenia umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY MICHAŁ DŻARWA, ibn Nimatallah bp.

  ur.3 I 1731 w Aleppo, zm. 14 IX 1800 w Szarfeh (Liban), patriarchasyryjskokatolicki.

  Był jakobickim diakonem w Edessie; 1757 przyjął święceniakapł. i pracował w Aleppo, gdzie nawiązał kontakt z misjonarzamikat. (m.in. z Ferdynandem Franciszkiem CuissetSJ) i pod ich wpływem wprowadzał zach. formy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY BEHNAM IV BENNI bp.

  ur. 1831 w Mosulu,zm. 13 IX 1897 tamże, patriarcha syryjskokatolicki.

  Studiował w Rzymie w kolegium Kongr. RozkrzewianiaWiary (Urbanianum); nast. pracował w Mosulu jako kapłani chorepiskop; mianowany 1862 bpem Mosulu (przyjął imięCyryl);

  uczestniczył w I Soborze Wat., na którym prezentowałlinię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY PIOTR DŻARWA bp.

  ur. 1777 w Aleppo, zm.16 X 1851 tamże, patriarcha syryjskokatolicki, bratanek —»Ignacego Michała Dżarwy.

  Jako ksiądz pertraktował w Rzymie w sprawie zdymisjonowanego1810 patriarchy Ignacego Michała Dahira; 1810 zostałbpem Jerozolimy, przyjmując imię Grzegorz; rezydowałw Damaszku, skąd odwiedzał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY EFREM I BARSAUMA bp.

  ur. 15 VI 1887 wMosulu, zm. 23 VI 1957 w Bagdadzie, patriarcha Kościołajakobickiego.

  W 1905 wstąpił do klasztoru Deir ez-Zafaran, gdzie ukończyłseminarium i 1907 przyjął święcenia kapł.; 1913 odbyłpodróż nauk. do Egiptu i Europy Zach.; 1917 jako legat patriarchyIgnacego Eliasza III uczestniczył w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY KLEMENS DELGADO y CEBRIAN bł. OP

  ur. 23 XI 1761 w Villafeliche (Aragonia), zm. 21 VII 1838 wNam-Dinh (Wietnam).

  W 1781 złożył śluby zak. w prow. RóżańcaNMP na Filipinach, 1790 wyjechał na misje do Tonkinu(Wietnam), gdzie 1794 został bpem koadiutorem, a 1799wikariuszem apost.; zakładając klasztory i kolegia kośc,przyczynił się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNASIAK ANDRZEJ ks.

  ur. 6 XI 1862 w Sławieniu k.Poznania, zm. 29 XII 1934 w Erie (Stany Zjedn.), działaczpolonijny.

  Kształcił się w Poznaniu i Lowanium; 1886 przyjąłświęcenia kapł. i podjął pracę duszpast. w —» Erie; 1893 wybudowałtam kościół, 1901 szkołę średnią imienia św. StanisławaBpa i Kolegium św. Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt

Do góry