Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Abaton

    W starożytności nazwa nadawana świętymmiejscom, okręgowi sakralnemu lub podziemnym pomieszczeniomświątyni gr., dostępnym tylko kapłanom.

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /145

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Acupictura

    Częste w średniowieczu określenie haftufigur., dziś stosowane do haftów XIV w. i pocz.XV w. wykonanych różnobarwną przędzą jedwabną,efektem artyst. pokrewnych dziełom malarstwa,(łac. acus 'igła', pictiira 'malarstwo')

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /243

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Abażur

    Osłona przy świecznikach i lampach chroniącaoczy przed nadmiernym światłem. A. pojawiłsię we Francji za panowania Ludwika XV w związkuz coraz częstszym używaniem biurek i stołów do pisania;

    powszechnie stosowany od XIX w. Świeczniki,jak np. — bouillotte, miały specjalny zaczep na a.; dolamp naftowych...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /591

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Adamaszek

    Tkanina dwustronna, najczęściej jedwabna,zwykle jednobarwna, z wzorem matowymna błyszczącym tle (lub odwrotnie), uzyskiwanym nazasadzie kontrastów faktury —> splotów tkackich.

    Najstarsze a. wytwarzano w Chinach w epoce Han(200 p.n.e. -220 n.e.); w Egipcie i Syrii w VIII—XI w.; wEuropie produkowano od XII w...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /630

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Abbasa szacha wzór

    Ornament z żółtych, czerwonychi niebieskich kwiatów, łączony winoroślą, stosowanyw kobiercach wsch. od XVII w.

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /130

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Adamów styl

    Nazwa nadawana odmianie ang.klascyzmu w architekturze 2 poi. XVIII i pocz. XIX w.; twórcą jej był architekt Robert Adam współpracującyz braćmi: Jamesem, Johnem i Williamem. Budowlebraci Adam, lekkie w proporcjach, pomysłowo zaplanowane,o eleganckich, niezwykle barwnych wnętrzachz charakterystycznymi...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 252

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Abrys

    Od 1 poł. XVII w. termin używany na oznaczenieplanu, zarysu, rysunków odręcznych i szkiców;w XVIII w. prawie wyłącznie planów i widokówarch.; z końcem XVIII w. ustąpił terminom dokładniejszym,np.: projekt, planta, elewacja, przecięcie itp.(staropol.)

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /288

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Adyton

    Najbardziej ukryta część staroż. sanktuarium,gaju świętego, groty, świątyni (zwykle tylnapartia —» naosu), dostępna tylko kapłanom i osobomwybranym, gdzie przechowywano świętości i cenneprzedmioty kultowe; a. bywa identyfikowany z —>aba tonem,(gr. adyton)

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /289

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Abstrakcyjna sztuka

    Także nieprzedstawiająca,niefiguratywna, bezprzedmiotowa, zw. również abstrakcjonizmem.

    Terminem tym określa się sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów,oderwaną od obrazowania rzeczywistości. Dziełoabstrakc. stanowi autonomiczną, odrębną rzeczywistość,zbudowaną z układów...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /2 558

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    IGNORANCJA - W TEOLOGII MORALNEJ

    W analizie -> czynu ludzkiegotermin i. jest stosowany na oznaczenie braku wiedzy,którą działający powinien posiadać przy podejmowaniu —»decyzji; choć i., określana też dawniej jako nieświadomość,różni się od n i e w i e d z y (brak wiedzy niekoniecznej, czylinienależnej lub niezawiniony brak wiedzy...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /3 833

    praca w formacie txt

Do góry