Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Abaton

  W starożytności nazwa nadawana świętymmiejscom, okręgowi sakralnemu lub podziemnym pomieszczeniomświątyni gr., dostępnym tylko kapłanom.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acupictura

  Częste w średniowieczu określenie haftufigur., dziś stosowane do haftów XIV w. i pocz.XV w. wykonanych różnobarwną przędzą jedwabną,efektem artyst. pokrewnych dziełom malarstwa,(łac. acus 'igła', pictiira 'malarstwo')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abażur

  Osłona przy świecznikach i lampach chroniącaoczy przed nadmiernym światłem. A. pojawiłsię we Francji za panowania Ludwika XV w związkuz coraz częstszym używaniem biurek i stołów do pisania;

  powszechnie stosowany od XIX w. Świeczniki,jak np. — bouillotte, miały specjalny zaczep na a.; dolamp naftowych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adamaszek

  Tkanina dwustronna, najczęściej jedwabna,zwykle jednobarwna, z wzorem matowymna błyszczącym tle (lub odwrotnie), uzyskiwanym nazasadzie kontrastów faktury —> splotów tkackich.

  Najstarsze a. wytwarzano w Chinach w epoce Han(200 p.n.e. -220 n.e.); w Egipcie i Syrii w VIII—XI w.; wEuropie produkowano od XII w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abbasa szacha wzór

  Ornament z żółtych, czerwonychi niebieskich kwiatów, łączony winoroślą, stosowanyw kobiercach wsch. od XVII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adamów styl

  Nazwa nadawana odmianie ang.klascyzmu w architekturze 2 poi. XVIII i pocz. XIX w.; twórcą jej był architekt Robert Adam współpracującyz braćmi: Jamesem, Johnem i Williamem. Budowlebraci Adam, lekkie w proporcjach, pomysłowo zaplanowane,o eleganckich, niezwykle barwnych wnętrzachz charakterystycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abrys

  Od 1 poł. XVII w. termin używany na oznaczenieplanu, zarysu, rysunków odręcznych i szkiców;w XVIII w. prawie wyłącznie planów i widokówarch.; z końcem XVIII w. ustąpił terminom dokładniejszym,np.: projekt, planta, elewacja, przecięcie itp.(staropol.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adyton

  Najbardziej ukryta część staroż. sanktuarium,gaju świętego, groty, świątyni (zwykle tylnapartia —» naosu), dostępna tylko kapłanom i osobomwybranym, gdzie przechowywano świętości i cenneprzedmioty kultowe; a. bywa identyfikowany z —>aba tonem,(gr. adyton)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abstrakcyjna sztuka

  Także nieprzedstawiająca,niefiguratywna, bezprzedmiotowa, zw. również abstrakcjonizmem.

  Terminem tym określa się sztukę nieprzedstawiającą świata rozpoznawalnych przedmiotów,oderwaną od obrazowania rzeczywistości. Dziełoabstrakc. stanowi autonomiczną, odrębną rzeczywistość,zbudowaną z układów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORANCJA - W TEOLOGII MORALNEJ

  W analizie -> czynu ludzkiegotermin i. jest stosowany na oznaczenie braku wiedzy,którą działający powinien posiadać przy podejmowaniu —»decyzji; choć i., określana też dawniej jako nieświadomość,różni się od n i e w i e d z y (brak wiedzy niekoniecznej, czylinienależnej lub niezawiniony brak wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /3 833

  praca w formacie txt

Do góry