Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Agatowa ceramika

  Wyroby ceram. o dekoracji żyłkowanej,naśladującej agat lub podobne do niego innekamienie półszlachetne; a.c. powstawała przez nakładaniena siebie różnobarwnych płatków gliny;wprowadzona w kon. XVII w. w Anglii.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeropittura

  Kierunek w malarstwie propagowanyprzez grupę wl. futurystów, którzy w 1929 opublikowalimanifest, a w 1931 urządzili w Rzymie swą pierwsząwystawę.

  W malarstwie tym stosowano perspektywęz lotu ptaka, o zmiennych punktach spojrzenia,dla uzyskania efektu ruchu.

  Odrzucało ono szczegóły,w imię syntezy i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afisz

  Dzieło sztuki druk. i graf., które wykształciłosię w XVII w., rozpowszechniło jako środek reklamyw XVIII w.; w XIX w. a. został wyparty z wielufunkcji przez -» plakat.

  W Polsce a. pojawił się w poł.XVIII w. jako druk zapowiadający widowiska teatr,i koncertowe.

  Dziś terminem a. określa się pewnedruki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerografia ceramiczna

  Technika zdobienia ceram.polegająca na rozpylaniu farb lub szkliwa; stosowanaw Chinach od XIV w., w Europie wprowadzona wwyrobach miśnieńskich ok. 1730.(od gr. air 'powietrze' + grafia)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aegikranion

  Arch. element dekor. w kształcie czaszkikozy, występujący najczęściej w kręgu sakralnym i sepulkralnym w staroż. Grecji i Rzymie, symbolizującyofiarę ze zwierzęcia,(gr. aiks, aigós 'koza' + kranion 'czaszka')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aedes

  Nazwa budynku świątynnego, samaświątynia - mieszkanie bóstwa, w odróżnieniu od ->templum, które oznaczało cały święty okrąg.aedes in antis, świątynia z antami (—» anta).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acheiropita, acheiropoieta, achiropita

  W sztucechrzęść, obraz z przedstawieniem twarzy Chrystusa,uważany za powstały w sposób nadnaturalny. Najbardziejpopularny był tzw. mandylion - wizerunekna chuście twarzy Chrystusa nie cierpiącego, zdługimi włosami i brodą; najwcześniejsze zachowanepochodzą z X-XI w.

  Znane są dwa typy:

  1)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abakus

  Najwyższa część głowicy w kształcie czworobocznejpłyty.

  W porządku doryckim (—> porządkiarchitektoniczne) a. w formie kwadratowej płytywraz z echinusem tworzy właściwą głowicę; w porządkujońskim i korynckim jest cienką płytką profilowanąi dekor.; w porządkach jońskim i kompozytowymboki a...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aedicula, edicula, edykuta, edykuł

  W starożytności:

  1) kapliczka zwieńczona frontonem opartym na antach, pilastrach lub kolumnach;

  2) model budynku;

  3) nisza w wewn. ścianach budynku.

  W sztuce średniow. i nowoż. miniaturowy model budowliprezentowany przez fundatora lub motyw dekor. stosowany gł. w malarstwie i rzeźbie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Action painting

  Termin określający technikę i sposóbmalowania polegający na spontanicznym chlapaniu,rozlewaniu bądź kapaniu farbą na płótno.

  Termin,użyty po raz pierwszy w 1952 przez amer.krytyka H. Rosenberga, akcentował popularny wówczaspogląd, że obraz nie jest skończonym dziełem,ale zapisem procesu twórczego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt

Do góry