Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AMFIBOLOGIA

   

  AMFIBOLOGIA amphibolia = dwu­znaczność + logos = słowo, nauka) ang. amphibology, amphibologism; fr. amphibolo­gie; nm. Amphibologie

  W tekstach filozoficznych niemieckich i zwłaszcza francuskich spotyka się raczej formy Amphibolie, amphibolie, formy zaś Amphibologie, amphibologie uważane są za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AMORALIZM

   

  AMORALIZM (gr. przeczenie a- + łc. moralis = obyczajny; obyczajowy, dotyczący obyczaju) fr. amoralisme; nm. Amoralismus

  1. et. Pogląd odrzucający obowiązujące bądź powszechnie, bądź w określonym czasie i kręgu kulturowym wartości mo­ralne albo też uznający pewne dziedziny działalności ludzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /24.10.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andron, andronitis

  Część staroż. domu gr. przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn, w odróżnieniu od części przeznaczonej dla kobiet (—» gyneceum); był to —> perystyl, dookoła którego znajdowała się jadalnia i biblioteka. (z gr.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angażanty

  Rodzaj mankietów kobiecych, podwójnychlub potrójnych, szytych z muślinu, gazy, rąbkualbo koronek, noszonych w Polsce zgodnie z modąfranc. od ok. 1660 do ok. 1774.

  A. były bardzo rozpowszechnionew ubiorze szlacheckim i mieszczańskimdo lat 90. XVIII w.(franc. engageants)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angielski ogród

  Forma ogrodu i kierunek wsztuce ogrodowej nawiązujący do układu naturalnegokrajobrazu.

  Powstał w Anglii na pocz. XVIIIw. pod wpływem poglądów artyst. inspirowanychpoprzedzającymi je ideami filoz.-lit. oraz mai.przedstawieniami pejzażu. A.o. cechuje zarzuceniesztucznej regularności, wyeliminowanie linii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angoba

  Rodzaj polewy ze szlachetnej glinki, kładzionejcienką warstwą na powierzchnię naczyniawykonanego z gliny gorszej i odmiennego koloru;na a. malowano lub ryto wzór; angobowanie stosowanood czasów przedhist. w ceramice BliskiegoWschodu, zwł. w polewanej ceramice muzułm.; odok. IX w. gł. dla zakrycia gorszego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angster, Kuttrolf

  Butla szklana, o długiej, skręconejz dwóch lub kilku rurek szyjce, przez które pijącyz trudem sączył napój; znany w staroż., wyrabiany wNiemczech w XV-XVIII w. i używany gł. podczas zabawcechowych. Zob. też scherzglaser.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anastyloza

  Ponowne ustawienie kolumn z zachowanychoryginalnych elementów budowli ant. znajdującej się w ruinie; pierwszej a. dokonał architektBalanos w 1930, w pn. kolumnadzie Partenonu ateńskiego.

  Dziś termin ten używany jest na określeniepewnych rodzajów rekonstrukcji staroż. budowli, np.świątynia królowej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Androkefaliczne przedstawienie

  Ukazanie postaci zwierzęcej z głową ludzką; występowało m.in. w staroż. sztuce egip. (sfinksy-lwy z głową ludzką), asyryjskiej (byki z brodatymi głowami ludzkimi), także Indii i Chin oraz sztuce koptyjskiej i eur. średniowiecza. (od androkefalizm, z gr. anlr andrós 'mężczyzna, człowiek' + kephale...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amfora

  Gliniane naczynie gr. o owalnym brzuścuz dwoma pionowymi imadłami, często zdobione dekoracjągeom. lub figur., służące gł. do przechowywaniapłynów; rozpowszechnione również w kulturzerzym.; w zależności od kształtu rozróżnia się: a.wybrzuszone (brzusiec przechodzi łagodną linią wszyję) i a...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry