Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Antaba

  Metal, uchwyt, w formie obręczy bądź pałąka ruchomego lub stałego, stosowany jako uchwyty skrzyń, sepetów, kufrów, umieszczany na drzwiach, bramach, furtkach;ozdobne a. miały zwykle kształt głowy lwa z obręcząw paszczy; ruchome a. służyły często jako kołatki.

  A.znano od okresu cesarstwa rzym.;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antresola

  Niskie pomieszczenie mieszkalne jednolubkilkuizbowe, wydzielone w górze z przestrzeniprzyziemia (parteru), rzadziej piętra, nie stanowiącejednak kondygnacji budynku.

  A., jako odmianę —> mezzanina,zaczęto stosować w pałacach renesansowych,(franc. entresol).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antarala

  W architekturze ind. przedsionek;występuje najczęściej jako odrębna część świątyniłącząca salę obrzędową (—» mandapa) z sanktuarium.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropomorficzne naczynie

  Naczynie w kształciewyobrażającym postać ludzką lub jej część; występowałowe wszystkich niemal kulturach, począwszyod neolitu, jako naczynie o charakterze sepulkralnym(—» kanopy, urny twarzowe) lub naczynia ozdobnecodziennego użytku.(od antropomorfizm, z gr. dntrópos 'człowiek' +...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antefiks

  Element arch. z kamienia lub terakoty wformie ornamentowanej płyty zasłaniającej pokryciedachu dachówkami, ustawiany zwykle na gzymsiebocznych ścian budowli zamiast —> simy; najczęstszekształty: trójkąt zdobiony płaskorzeźbą lub półkole zgłową kobiecą bądź maską; charakterystyczny dlaant...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropomorficzne przedstawienie

  W sztukachpiast, przedstawienie pod postacią ludzką bóstw,zjawisk przyrody, pojęć abstrakc. itp. Zob. też personifikacja.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antepagmenta

  Zespół terakotowych ozdób dachówświątyń gr. i etruskich, identyfikowany z —>antefiksem; także dekorowane płyty z terakotyumieszczane przeważnie na gzymsach, fryzach, architrawachbudowli etruskich i rzymskich.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Animalistyczne przedstawienie, animalistyka

  Wmalarstwie, rzeźbie i grafice przedstawienie zwierzątlub scen ze zwierzętami; artysta specjalizujący się wtej tematyce zw. jest animalistą. P.a., znane od paleolitu,występowało często w sztuce staroż. i w sztukachWschodu.

  Wyobrażenia zwierząt, spotykane wśredniowieczu w rzeźbie arch. i iluminacjach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antualaż

  Koronka klockowa z przewagą płótna wmotywach dekor., wyrabiana w XVIII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antependium, antepedium, frontale

  Zasłona lubzakrycie podstawy stałego ołtarza chrzęść; niektórewczesne a. obiegały mensę ołtarza ze wszystkichstron; od XI w. zakrywały jedynie przednią część;wykonywane ze złota i srebra, często zdobione szlachetnymikamieniami i filigranem, z tkanin haftowanych,drewna malowanego lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt

Do góry