Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Antykwariat

  Przedsiębiorstwo handlu wszelkiegorodzaju dziełami sztuki i kultury materialnej (takżeksiążkami i rękopisami). Jako takie podlega normomprawnym handlu, np. kształtowaniu cen przez podażi popyt, ale stwarza i cechy specyficzne, m.in. problemyekspertyzy, fałszerstwa i naśladownictwa...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apaszka

  Kwadratowa chustka z cienkiej tkaniny,złożona w trójkąt i przewiązana swobodnie na szyi,noszona w 2 poł. XIX w. przez robotników paryskich,od lat 20. XX w. popularna w sport, stroju kobiecym.

  Zob. też fular, (franc.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antymins

  W kościołach obrządku wsch. jedno zokryć ołtarzowych, prostokątny kawałek lnianej tkaniny,często podszyty jedwabiem, z zaszytymi w narożnikachcząstkami relikwii, ozdabiany haftem zesceną Złożenia do grobu.

  A. kładzie się na tzw. żertwienniku,czyli znajdującym się w pn. części sanktuarium(—»...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aplika

  1) świecznik przyścienny jedno- lub wieloramienny o trzonie nałożonym na ścianę, ramionach zamkniętych tulejką z profitką, dekoracji nawiązującej do aktualnego stylu oraz charakteru pomieszczeń; stosowany od XVII do XIX w.

  Osobną grupę stanowią a. kryształowe często tworzące zespoły z —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytetyczny układ

  Dekor. układ figur, lub czystoornament., o elementach przeciwstawiających się sobiepo obu stronach osi symetrii; składa się z elementu środk. i bocznych lub tylko z bocznych; występujejako układ zamknięty lub stanowi ogniwo układuciągłego; stosowany często w starożytności, odgrywałdużą rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apodyterium

  Pomieszczenie w gr. gimnazjoniei rzym. termach, pełniące funkcję szatni.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /75

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anulus, annulus

  W staroż. porządkach arch. (i pochodnychod nich) wypukły pierścień w górnej częścikolumny.(z łac. 'pierścień')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anthemion

  Staroż. ornament, składający się najczęściejz uszeregowanych na przemian elementówstylizowanej palmety i in. motywu rośl.; występuje warchitekturze i ceramice greckiej,(gr. anthemion 'kwiatek')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anta

  W architekturze staroż. zakończenie wysuniętych, w kształcie czworokątnego pilastra, bocznych ścian —> naosu, tworzących pronaos. Termin in antis, stosowany do pronaosu lub świątyni (aedes in antis, templum in antis), oznacza typ budowli posiadającej w pronaosie dwie kolumny lub kariatydy ustawione...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antologion

  Księga zawierająca zbiór ważniejszychtekstów wybranych z różnych ksiąg liturg., służącajako —> brewiarz w kościołach obrządku bizant. złączonychunią z kościołem rzymskokatolickim.<gr->.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt

Do góry