Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Arba

    Prymitywny, ciężki, dwukołowy wóz pochodzeniaazjat, często używany w zaprzęgu bydlęcym,(ros. arba, z tur. araba)

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /126

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Apretura

    Jedna z czynności wykończających wykonanąręcznie lub maszynowo surową tkaninę albodzianinę; celem jej jest nadanie wyrobom odpowiedniejformy, ścisłości, gładkości lub połysku przezmaglowanie, prasowanie i zdobienie powierzchniróżnymi technikami,(niem. Apprełur, od franc. appreter 'wykańczać')

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /318

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Apokalipsa

    Ostatnia i jedyna prorocza księga NowegoTestamentu, za której autora uważa się św. Jana Apostoła,powstała prawdopodobnie pod kon. I w.; posługującsię symbol, obrazami opisuje w siedmiu wizjachprzyszłe dzieje świata i ostateczny triumf Kościoła.

    W sztuce najwcześniej pojawiły się...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /2 215

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Apadana

    W staroż. Persji paradna sala audiencjonalnaw król. pałacach Achemenidów, o stropie wspartymna kolumnach, otoczona portykiem o podwójnejkolumnadzie; najlepiej znana a. w Persepolis (salana planie kwadratu o boku 62,5 m).

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /243

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Antyk

    1) cywilizacja gr.-rzym. rozwijająca się naobszarze basenu M. Śródziemnego od końca III tysiąc l. p.n.e. do upadku cesarstwa rzym.;

    2) pot. przedmiotstary przedstawiający wartość zabytkową,(franc. anticjue, z łac. antiqus 'dawny')

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /248

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Apostołowie

    Dwunastu uczniów Chrystusa i św.Paweł wymienieni w Nowym Testamencie. Najstarszewizerunki pochodzą z III w. i wyobrażają a. jako młodychludzi w typie późnoant. nauczycieli i filozofów,później ukazywani jako brodaci, odziani w tuniki i palliusze.

    Symbol, wyobrażani jako baranki i gołębie;do ogólnych —>...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /610

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Aparaty kościelne

    1) przedmioty służące do celówliturg.; najwięcej ich jest używanych w liturgii rzymskokatol.;a.k. obejmują cztery zasadnicze grupy: Durządzenieołtarza: krucyfiks, relikwiarz, lichtarze,kanony;

    2) naczynia liturgiczne, tj. naczyniaużywane w czasie odprawiania nabożeństw, sporządzanezazwyczaj z...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 355

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Antykamera

    Pokój spełniający we wnętrzach pałacowychXVI-XVIII w. różne funkcje, na ogół półreprezentacyjnejpoczekalni dla dworzan i pokojowych,jadalni itp.; stanowił często pomieszczeniepoprzedzające lub oddzielające pokoje o określonymprzeznaczeniu.

    W Polsce w XVI w. odpowiednikiema. bywała izba wielka;...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /425

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Apoteoza

    W sztukach piast, przedstawienie człowiekawyniesionego do rzędu bogów.

    Temat przejętyze Wschodu występował gł. w sztuce staroż. Rzymu,większego znaczenia nabrał dopiero w nowoż. sztucedworskiej (gł. barok.), w alegor. przedstawieniachgloryfikujących świętego bądź władcę,(franc. apotheose...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /411

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Apartament

    Zespół pomieszczeń (zazwyczaj reprezentacyjnychi na jednej kondygnacji), tworzącychwydzieloną w obrębie budynku całość mieszkalną,przeznaczoną dla pojedynczego użytkownika.

    A.wykształcił się we Francji i we Włoszech w 1 poł.XVI w.; od XVII w. różnicowany zależnie od pozycjispoł. mieszkańca...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /723

    praca w formacie txt

Do góry