Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Arboretum

  Ogród lub park przeznaczony douprawy różnych gatunków i odmian roślin drzewiastychw celach nauk.-badawczych i dydaktycznych; a.zaczęły się pojawiać gł. od poł. XIX w.(niem. Arboretum, z późnołac. arboretum, od arbor'drzewo')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arena

  W amfiteatrze i cyrku rzym. wysypany piaskiemowalny plac, na którym odbywały się igrzyska;w średniowieczu a. nazywano także place ogrodowedo gonitw i gier turniejowych; w XVIII w. również jedenz elementów kompozycyjnych niektórych ogrodów barok.(Łaszki, Otwock Wielki).

  Współcześnie miejsceprzedstawień...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archeoteka

  Muzeum, galeria starożytności; terminużywany w XIX w.; obecnie wyszedł z użycia,(od gr. archaios 'dawny', archeo- + -teka)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aretyńska ceramika

  Nazwa nadawana ceram. wyrobomrzym. odnalezionym na terenie etrusko-rzym.miasta Arretium (ob. Arezzo, w środk. Italii); gatunekrzym. naczyń typu terra sigillata przeznaczonych doużytku stołowego, z czerwonej gliny z błyszczącą polewą,z reliefową dekoracją rośl. i figur., wykonanąprzy pomocy matryc; ca...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archibanco

  Ciężka ława ze skrzynią pod deskąsiedziska;obudowana z trzech stron pełnymi ściankami;mebel używany we Włoszech od XIV w.; prototyp—> cassapanca.(wł.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apsyda, absyda

  W architekturze (gł. sakralnej) pomieszczeniena rzucie półkola, półelipsy, trójliścia, podkowy,trapezu lub wieloboku, zamykające prezbiteriumlub nawę (niekiedy nawy boczne i ramiona transeptu),o równej lub mniejszej od nich wysokości i szerokości, wyodrębnione lub wtopione w bryłę budynku.

  A...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ark, kuhendiz, kata

  Obwarowane centrum feudalnegomiasta muzułm., gł. w środk. Azji, mieszczącezabudowania feudała; wykształcone w kon. XIII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architektura

  Sztuka i umiejętność artyst. kształtowaniabudowli; w szerszym, znaczeniu twórczekształtowanie przestrzeni dla potrzeb człowieka.

  Rozszerzone poza ścisły zakres pojęcie a. obejmuje a.ogrodów (zw. także sztuką ogrodową), tzn. kształtowanieprzestrzeni zielonej na małym obszarze,oraz a. krajobrazu-na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /2 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arabeska

  Ornament rośl. wywodzący się z hellenistyczno-rzym. ornamentu wici rośl., często stosowany w sztuce islamu jako stylizowany, coraz bardziej odchodzący od naturalnych wzorów ornament rośl., wici winorośli, palmety i akantu. W późniejszych formach łączono go z motywami geom., wywodzącymi się od owoców...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Architraw, epistyl, nadstupie

  Belka spoczywającana kolumnach (filarach, pilastrach), najniższy i najważniejszyczłon belkowania; pierwotną funkcją a.było podtrzymywanie belek stropu ukrytych za fryzem.

  A. występuje we wszystkich porządkach arch.;w porządku doryckim jest gładki, zakończony u górypłaską listwą (t e n i a), do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry