Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Aureola

  W sztuce świetlisty otok wokół przedstawionejpostaci, symbolizujący przede wszystkimświętość. A. wywodzi się z buddyzmu, występuje wsztuce przedchrześc.

  Najbardziej popularna w sztucechrzęść, w której występuje od IV w., najwcześniejw przedstawieniach -> Jezusa Chrystusa, następnieMatki Boskiej (->...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aufmunder

  Termin używany w Polsce w XVIIIw. na określenie rzemieślnika-szklarza, zajmującegosię montażem ozdobnych zwierciadeł typu weneckiego.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aufnemer

  Termin używany w Polsce w XVIII w.na określenie szklarza-hutnika, wyspecjalizowanegow pobieraniu na cybuch płynnej masy szklanej wilości potrzebnej do wydmuchania zamierzonego naczynia.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrium

  1) w domach staroitalskich pomieszczenieprzed gł. izbą mieszkalną, w którym palonoognisko; w staroż. domu rzymskim centr. reprezentacyjnepomieszczenie, w którym koncentrowałosię życie rodzinne; prostokątne, oświetlaneprzez otwór w dachu (—> compluvium), podktórym znajdował się basen na wodę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybucja

  Przypisanie dzieła sztuki o nieznanymautorstwie konkretnemu artyście lub umiejscowieniego w pewnym kręgu artyst., szkole lub warsztacie,na zasadzie określonych, obiektywnych kryteriów, jakimisą: sygnatury, monogramy, wiadomości źródłowei archiwalne, analiza konserwatorska i stylistyczno-porównawcza z innymi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Atrybut

  Przedmiot lub symbol pozwalający zidentyfikowaćprzedstawioną postać, dodany jako jejznak rozpoznawczy; niektóre a. oderwane od postacinabierają znaczenia symbolu (np. baranek - symbol—> Jezusa Chrystusa). A. występowały w sztuce egip.,gr., rzym., i chrzęść, w której odgrywały najważniejsząrolę, a...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Attyka

  Ścianka, balustrada lub rząd sterczyn bądźszczycików, wieńczących elewację budowli i znajdującychsię zwykle ponad gzymsem koronującym; pewnetypy a. mają znaczenie konstrukcyjne jako ściankiniskiego poddasza; a. pełni gł. funkcję dekor., służączwykle do częściowego lub całkowitego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Athenienne

  Podstawa pod wazę, naczynie do mycia,na kwiaty, kadzielnica do perfum; także kandelabrlub mały okrągły stolik wzorowany na ant. trójnogu,zwieńczonym urną z pokrywą.

  Projekt J.Stuarta wykonany w 1757 w Kedleaton, opublikowanyw 1762 (J. Stuart i N. Revett The Antiąuities of Athens).Ateńską kapłankę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asterysk, zwiezda

  W kościołach obrządku wsch.sprzęt liturg. w formie dwóch skrzyżowanych ze sobąmetal, pałąków, ozdobiony w miejscu ich skrzyżowaniakrzyżykiem i gwiazdką, używany podczas poprzedzającegoliturgię obrzędu proskomodii; stawianyna —> diskosie pozwala zachować układ leżącychna nim cząstek prosfory po...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arteria

  Ulica w mieście o znacznej przelotowościi szybkości ruchu kołowego, służąca zarówno ruchowitranzytowemu, jak międzydzielnicowemu.

  A. wyróżniasię szerokością (zwykle ruch wielopasmowy) i bezkolizyjnymi(lub ulepszonymi) skrzyżowaniami (—> rondo,skrzyżowanie z poszerzonym wlotem itp.). Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /24.10.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt

Do góry