Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Basse - lisse, haute - lisse

  Technika tkania ręcznego nawarsztacie (krośnie) poziomym (b—1.) z osnową napiętąpoziomo i wątkiem przybijanym do niej prostopadlepłochą (szerokim grzebieniem tkackim); w techniceh-1. krosno ma ustawienie pionowe i analogicznienapiętą osnowę, wątki zaś nie zawsze są prostopadłedo osnowy i przybijane...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barokowy ogród

  Forma ogrodu i kierunek w sztuceogrodowej, charakterystyczny dla XVII - 1 poi. XVIII w.;ukształtowany gl. we Francji przez A. Le Nótre'a; cechowałago jedność kompozycyjna z architekturą pałacu,który był jednocześnie gł. dominantą całości układuprzestrzennego; początkowo o.b. były niewielkie,złożone...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Basteja

  Dzieło obronne w kształcie niskiej (zwykle odwu kondygnacjach) baszty o narysie koła lub podkowy,murowane albo wykonywane jako nasyp ziemny;służyło jako stanowisko artylerii flankującej dostęp do—> kurtyn, stosowane od kon. XV do kon. XVI w.(wł. bastia)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa

  1) doznanie zmysłu wzroku wywołaneprzez promieniowanie elektromagnetyczne. Ze skalipromieniowania wzrok ludzki odbiera tylko pasmofal o długości od 380 do 780 milimikronów; występującena skrajach pasma promienie podczerwone i nadfioletowesą już niewidzialne. Przy rozszczepieniu wpryzmacie światła...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /6 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbotine

  Technika zdobienia ceram., polegająca na pokrywaniu czerepu fajansowego lub glinianego malowidłem wykonanym polewami (np. -» angobami); technika znana od starożytności, w poi. ceramice lud współcześnie stosowana za pomocą —»rożkowania. (franc.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bastion

  Gł. element umocnień obronnych bastionowegonarysu w postaci wysuniętych narożników,w kształcie pięcioboku o otwartej podstawie, stosowanyod pof. XVI w.; czołem b. nazywa się dwa najbardziejwysunięte boki, stykające się zwykle podkątem 60-90° (narożnik b., węgieł); barkami - bokistykające się z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwnik

  Materiał barwiący, związek organicznyrozpuszczalny w spoiwie, używany do barwienia(tkaniny, drewna, skóry, kości, itp.); wydobywanyze źródeł mineralnych, obecnie przeważnie wytwarzanysztucznie.

  B. można zmieniać w —> pigmentyprzez wytrącanie ich na nieorganicznym podłożu.Jeżeli podłożem tym jest...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barchan

  Tkanina lniano-bawełniana lub bawełniana,początkowo puszysta (drapana) tylko po lewejstronie, od XIX w. także drapana dwustronnie, barwionajednolicie na żywe kolory, niekiedy drukowana.

  B. pochodzi ze Wschodu, w Europie znany od XIIw., używany gł. na podszewki skromniejszej odzieżyi ciepłą...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bastionowy narys

  System umocnień obronnych,rozpowszechniony w Europie od poi. XVI do poł. XIXw., w którym obwód umocnień stanowił wał na planiewieloboku z cofniętymi —» kurtynami, o długości zależnejod zasięgu broni palnej (do 200 m), oraz bastionami;dalsze elementy umocnień stanowiła —> fosa i osłaniającyją stok...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /2 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwy heraldyczne

  Barwy używane przy pokrywaniupól i godeł w herbach, zwane też tynkturami;pierwotnie, w XII-XIV w., uznawano tylko barwyczyste: czerwoną, błękitną, zieloną i czarną, oraz dwametale: złoto i srebro; przestrzegano zasady alternacjiheraldycznej, tj. niekładzenia barwy na barwę (z wyjątkiemczerwieni) i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt

Do góry