Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bima, almemor

  W synagodze miejsce do odprawianiaobrzędów rei. i czytania —> Tory, używane takżejako mównica; budowana w formie podwyższeniaz kilkoma stopniami, ze stołem zasłanym kosztowną,haftowaną serwetą (tzw. szulchan) do wykładania —>rodałów i ustawiania świeczników.

  B. sytuowana byłanajczęściej centr...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bidri

  Naczynia i przedmioty ozdobne (m.in.lampki, fajki wodne) dekorowane specjalną technikąprzy użyciu srebra (czasami złota).

  B wykonywane sąze stopu cynku, cyny z dodatkiem miedzi i ołowiu,pokryte charakterystycznym czarnym nalotem. Poodlaniu w jednorazowej formie w przedmioty tewciera się siarczan miedzi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berżera

  Niski szeroki fotel, całkowicie wyściełany, z pełnym, nieco cofniętym oparciem i poręczami oraz luźno położoną poduszką; wszedł w użycie we Francji ok. 1735. Zob. też —> gondole- bergere, —> duchesse, —> marquise. (franc. bergere)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia pauperum, Biblia ubogich, Biblia picta

  1) księga zawierająca przedstawienia ze Starego Testamentui z życia Chrystusa, zestawione typologicznie(-> typologia), niekiedy krótko objaśnione tekstamibibl.; w B.p. scenę z Noioego Testamentu umieszczanozazwyczaj pomiędzy dwiema odpowiadającymi jejscenami starotestamentowymi.

  B.p. wykształciła...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Beton

  Sztuczny kamień, powstały najczęściej zmieszaniny żwiru, piasku lub drobno tłuczonego kamienia,cementu (portlandzkiego, hutniczego) i wody;do budownictwa lądowego i wodnego wprowadzonyw 1 poł. XIX w.; powszechnie stosowany dowykonywania elementów konstrukcyjnych, jak fundamenty,słupy, łuki, nadproża...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblijne przedstawienie

  W sztuce wyobrażeniepostaci lub sceny, których źródłem jest tekst Biblii.

  P.b. występują we wszystkich rodzajach sztuk piast.Starotestamentowe postacie i sceny pojawiły się wsztuce żyd. w poł. III w., z której zostały przejęteprzez sztukę wczesnochrześc. W malowidłach katakumbi rzeźbie sarkofagowej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /4 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Betyl

  Prostokątny słup kam. uważany przez ludysemickie za siedzibę bóstwa; b. ustawiano na ołtarzachw świątyniach, kapliczkach lub na otwartejprzestrzeni.

  B. występowały w kulturze kananejskiej(m.in. Byblos), fenickiej, nabatejskiej (m.in. Petra); ichwyobrażenia można spotkać na płaskorzeźbionychstelach i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblioteka

  1) pomieszczenie, zespół pomieszczeńlub osobny budynek do przechowywania rękopisówi druków oraz dla udostępnienia ich czytelnikowi.

  Takimi były, być może, już archiwa tabliczek z pismemlinearnym z Knossos i Pylos. Na staroż. Wschodzieb. umieszczano początkowo w obrębie świątyń(np. w Niniwie w VII w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bęben

  1) tambur, część budowli na rzucie koła,elipsy lub wieloboku, stanowiąca podstawę kopuły;kopuła opiera się całkowicie na b. wieńcząc go lubmoże być częściowo w nim ukryta; w tym ostatnimprzypadku b. dźwiga jej zewn. czaszę albo dach stożkowylub namiotowy; ściany b. przeprute są zwykleoknami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /1 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Berło

  1) krótka laska, zwykle bardzo ozdobna,godło najwyższej władzy, panowania i dostojeństwa;w starożytności używane u Egipcjan, Asyryjczyków,Persów, później u Greków i Rzymian; w średniowieczumonarchowie używali często dwa b.: tzw. b.królewskie - jedno jako symbol panowania, drugiesprawiedliwości i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Geraldyna Dodano /25.10.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt

Do góry