Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Boradek, boratek, burat

  Tkaninawełniana lub półwełniana najedwabnej osnowie, importowana do Polski co najmniejod XVII w., używana na lżejszą odzież.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blacha

  Walcowany lub kuty wyrób z metalu wpostaci arkuszy. Dawniej b. kuto ręcznie, od XVI w.zaczęto wprowadzać coraz doskonalsze metodymech.

  W architekturze używana przede wszystkimdo krycia dachów (w staroż. Grecji i Rzymie gł. b.brązowa i miedziana, w średniowieczu także ołowiana;od końca XVII w. gł...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blik

  Skupione odbicie światła, zaznaczone na obrazie jasną farbą (—> impast); stosowany w malarstwie dla podkreślenia plastyki i połyskliwości fragmentów (np. na gałce ocznej, zbroi, naczyniach szklanych, metal, itp.), gł. w technice olejnej (XVI-XX w.), pastelowej (XVII1-XX w.), w akwarelowej przez użycie —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blacherniotissa, Matka Boska Blacherneńska

  Typikonograf. wizerunków maryjnych w sztuce chrzęść.Wschodu przedstawiający Marię w pozie orantki - zdłońmi uniesionymi w geście modlitewnym, naktórej piersiach znajduje się okrągły medalion (clipeus)z wyobrażeniem błogosławiącego ChrystusaEmanuela (—> Jezus Chrystus); Maria ukazana jestfrontalnie, w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokowa książka, ksylograficzna książka

  Książkazawierająca cykle ilustracji drzeworytowych, najczęściejz tekstami objaśniającymi, wyciętymi w tymsamym klocku (matrycy) co ilustracja, bez użycia ruchomychczcionek.

  K.b. odbijane były jednostronniei dwustronnie; techniką tą posługiwano się w średniowieczuw popularnej literaturze rei., gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blanc de Chine

  Nazwa białej porcelany chin. produkowanejpocząwszy od epoki Song (960-1127),sprowadzanej do Europy od poł. XVII w., bardzoposzukiwanej i cenionej. Połyskliwa polewa o charakterystycznejtonacji w kolorze kości słoniowej jestdokładnie stopiona z czerepem.

  Z porcelany tej wyrabianoróżne naczynia, a zwł...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blumerowskie reformy

  Zmiany, jakie proponowaławprowadzić w ubiorze kobiecym AmerykankaAmelia Bloomer w poł. XIX w., polegające na odrzuceniu—> gorsetu i noszeniu sukni do kolan wraz zszerokimi, zebranymi w kostkach spodniami w formie-> szarawarów.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blanki, krenelaż

  W średniow. murach obronnychzęby przedpiersia wieńczącego mur lub basztę z regularnierozmieszczonymi prześwitami o wykroju prostokątnym;stanowiły osłonę dla strzelających przezprześwity łuczników; gdy mury warowne zaczętozwieńczać —» hurdycjami lub machikułami, b. umieszczanoniejednokrotnie na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizantyńska sztuka

  Sztuka chrzęść, ukształtowanaw ramach Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego w nawiązaniudo hellenistycznej tradycji małoazjat., syryjskieji aleksandryjskiej, mająca swój gł. ośrodek wKonstantynopolu jako stolicy państwa, rozwijającasię do końca jego istnienia w poi. XV w. jako przedłużeniegr. sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /5 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bluszcz

  Motyw dekor. występujący najczęściej wformie łodygi z liśćmi sercowatymi, trój- lub pięciodzielnymi;często obok liści - owoce (3-5 kulek).

  Stosowanyod starożytności w architekturze (głowice,fryzy, gzymsy, trzony kolumn), rzemiośle artyst. (tkaniny,mozaiki, emalie, ceramika), iluminacjach i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Licynia Dodano /25.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt

Do góry