Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cellografia, celloryt

  Współcz. technika graf. na zasadzie druku wypukłego. Rysunek wytapia się na płycie celuloidu lub innej masy termoplast. rozgrzanymi narzędziami; zarys kompozycji urozmaicają wyciśnięte po brzegach warstwy nadtopionego materiału, dając na odbitce charakterystyczne efekty faktury (prace M. Maliny).

  Graficy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceramika

  Wypalane gliniane wyroby użytkowe i dekor.,uformowane i zdobione w sposób artyst.; takżerzemiosło i przemysł trudniące się ich wytwarzaniem.

  Zależnie od rodzaju użytych surowców i właściwości czerepu rozróżniamy: wyroby garncarskie (—> garncarstwo),fajansowe (—> fajans), kamionkowe (—» kamionka)i —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /4 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cement

  W budownictwie rodzaj spoiwa hydraulicznego(twardniejącego po zarobieniu wodą i postwardnieniu nie ulegającego działaniu wody), przygotowanegoze specjalnie dobranych składników, gł.wapieni i gliny.

  W staroż. Rzymie dla uzyskania spoiwao tych właściwościach dodawano do zaprawywapiennej sproszkowanego tufu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceramika architektoniczna

  Wyroby ceram. stanowiącemateriał wykończeniowy i element zdobn.wystroju budowli; do produkcji ceram. detali arch.stosowano terakotę, fajans (majolikę), porcelanę, klinkier,kamionkę.

  Ceram. detal arch. stosowano już ok.2800 p.n.e. w Egipcie; były to szkliwione, barwne prytki,pokryte ornamentem, używane do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cementarius, caementarius

  Termin średniow. używanydo XVII w., oznaczający mniej więcej to samoco murator, tzn. rzemieślnik pełniący funkcje architektalub mistrza murarskiego,(łac.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerata

  1) staropol. określenie ornamentu rośl. nagrzędach kwiatowych, kwaterach i parterach ogrodowych,zastępowane również nazwami cyfra,deseń,f l o r e s;

  2) tkanina lniana lub bawełniana, z jednejstrony powleczona warstwą wodoodporną (wosk,lakier, masy pokostowe), zazwyczaj barwna, z deseniem;używana w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cenotaf, kenotafium

  Staroż. pusty grobowiec wykonanydla uczczenia pamięci zmarłego, którego ciałanie można było odnaleźć lub którego grobowiecrzeczywisty znajdował się w innym miejscu.

  W czasachnowoż. nazwą c. określa się symbol, pomniki-grobowceo znaczeniu kommemoratywnym (np. ku czcipoległych),

  (łac. cenotaphium, z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceratoryt

  Technika graf. druku wklęsłego, polegającana stosowaniu ceraty jako formy druk.

  Cienkiekreski otrzymuje się przez nacinanie warstwy powlekającejpowierzchnię ceraty, grubsze przez wydrapywanieigłą aż do samej tkaniny; następnie wciera sięfarbę druk. w uzyskane kreski i wykonuje odbitkę wprasie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralna budowla

  Budowle oparte na zasadzieabsolutnej symetrii; w rzucie poziomym względemdwu przecinających się osi, we wnętrzu zaś i bryle wstosunku do osi obrotowej.

  Najprostsze centr. budowleto cylindryczne na planie koła, czworoboczne naplanie kwadratu lub wieloboczne (zwł. ośmioboczne,tzw. oktogony); w odróżnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew

  Pierwotnie nazwa świątyni chrzęść, wjęzyku starosłow.; w Polsce od kon. XV w. określenieświątyni obrządku wsch.: kościoła prawosł. i greckokatol.(unickiego).

  W architekturze c. istnieje wypracowanyprzez wieki kanon, który przy wszystkichróżnicach lokalnych, hist. i zmianie stylów arch...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Teresa Dodano /25.10.2012 Znaków /4 217

  praca w formacie txt

Do góry