Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ARCHITEKTONIKA

   

  ARCHITEKTONIKA gr. architektonike [sc. techne] = sztuka budowlana) ang. architectonics; fr. l'architectonique; nm. Architektonik

  Według Arystotelesa: architektonicz­ną nazywa się wiedzę, umiejętność, porów­nując ją z jakąś inną wiedzą, umiejętnością i stwierdzając, że cele tej drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA

   

  ASCEZA (gr. = ćwiczenie, pra­ktykowanie; tryb życia) nłc. ascesis; ang. ascetics; fr. ascese; nm. Askese, Aszese

  Dobrowolne i metodyczne stosowanie surowych praktyk życiowych, takich jak umartwianie ciała, różnorakie ogranicze­nia i wyrzeczenia, podejmowane w prze­konaniu, że warunkują one rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGUMENTACJA

   

  ARGUMENTACJA <łc. = dowodzenie, uzasadnienie) ang. argumentation; fr. argumentation; nm. Beweisfiikrung, Argumentation

  Użycie —> argumentów (4a) (= argumen­towanie) lub sam ich zestaw, zazwyczaj w postaci jakiegoś ciągu twierdzeń, tak lub inaczej uporządkowanych zależnie od zastosowanej taktyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /26.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dołoman, dolman

  1) tur. długi ubiór męski z obcisłymi rękawami;

  2) nar. strój węg. w formie dopasowanej, szamerowanej kurtki z sukna lub aksamitu, używany od XV w., stopniowo skracany, noszony wraz z mentykiem przez huzarów węg. jeszcze w XIX w.

  Od XVIII w. d. popularny był w uniformach wojsk, innych państw, także w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dioptaz

  Minerał, bardzo rzadki; tworzy kryształyo barwie szmaragdowozielonej; bywa nazywanyszmaragdem miedziowym, odmianą o barwie ciemnofioletowoniebieskiejjest w i o l a n; po oszlifowaniuużywany w jubilerstwie.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłutko

  Narzędzie graf., używane do wycinaniapłaszczyzn, linii i form w druku wypukłym (—> drzeworyt,—» linoryt, —> gipsoryt); można je podzielić natrzy rodzaje: d. kątowe (w kształcie litery V), służącedo wycinania linii; d. półokrągłe o kształcielitery U), pomocne przy wycinaniu płaszczyzn; d.płaskie lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diopsyd

  Minerał o barwie zielonej; przezroczyste odmiany mimo niewysokiej twardości (5-6 w skali Mohsa) używane są w zdobnictwie.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłuto

  Narzędzie używane powszechnie przez rzeźbiarzy,kamieniarzy, snycerzy, stolarzy i drzeworytnikówprzy obróbce kamienia i drewna w celu wydobyciaformy, modelunku, faktury i waloru. D.wykonane jest ze stali, której hartowność musi odpowiadaćtwardości obrabianego materiału. Części d.:

  1) trzon okrągły lub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /2 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diorama

  1) rodzaj obrazu w głębokim obramowaniu,którego pewne części malowane na płótnie farbąklejową są nieprzezroczyste, inne przezroczyste, malowanetechniką laserunkową (—> laserunek) na cienkimmateriale; oświetlany z dowolnej strony, umożliwiaprzedstawienie w sposób piast, w ciemnympomieszczeniu tego samego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagonalizm

  Zasada kompozycji obrazu lub rzeźbypo przekątnych (diagonalnych), akcentowanie (np. kolorem,światłocieniem, jednym z elementów przedstawianych)jednej lub kilku osi ukośnych, ograniczenieznaczenia kompozycyjnego poziomów i pionów;typowa np. dla malarstwa barok. Zob. też horyzontalizm,wertykalizm.

  (od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Spycigniew Dodano /25.10.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt

Do góry