Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ekslibris

  Znak własnościowy książki; zwykle kartka z wyobrażeniem graf. i nazwiskiem właściciela książki lub nazwą instytucji,wklejana do dzieła na wewn. stronie przedniejokładziny dla zadokumentowania przynależnościegzemplarza do księgozbioru; typowy e. od poł.XV w. ma formę heraldyczno, rzadko z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egipskie naczynia

  Znane dzięki materiałowi archeol.i ikonograf.; odznaczają się rozmaitością funkcjii form. Najbardziej charakterystyczne dla stróż. Egiptusą naczynia kam. wytwarzane od okresu predynastycznego.

  W ich produkcji osiągnięto mistrzostwo wykorzystującróżnorodne gatunki kamienia (m.in. bazalt,granit, dioryt...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elzewiry

  Książki o małym formacie (12°, 24°), drukowanei rozpowszechnione w 2 ćw. XVII w. przezhol. rodzinę drukarzy, księgarzy i wydawców - Elzevier- która w 1538-1712 działała w Lejdzie i Amsterdamiei wydała ok. 5000 pozycji.

  Druki Elzevierówodznaczały się starannością wykonania, jasnym, opięknym kroju...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspertyza

  Badanie dzieła sztuki (gł. obrazu, rzeźby,ryciny, przedmiotu rzemiosła artyst.) pod względemjego autentyczności, datowania, atrybucji określonemuautorowi, warsztatowi lub kręgowi artyst.,dokonywana przez znawcę - historyka sztuki, konserwatora;także pisemny dokument zawierającyorzeczenie i wyniki tego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egiptomania

  Zwrot ku kulturze staroż. Egiptu,uwarunkowany polit, rei. lub kulturowo, występującyw staroż. Rzymie, szczególnie w okresie OktawianaAugusta, i w nowoż. Europie od egip. wyprawyNapoleona, przejawiający się - obok kolekcjonerstwai badań - imitacjami motywów egip. w sztuce; określanyteż renesansem sztuki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresjonizm

  1) w szerszym znaczeniu - tendencjazmierzająca do spotęgowania napięcia poprzezwybór momentów treściowych i odpowiednią kompozycjęobrazu, często za pomocą deformacji i kontrastowychzestawień barwnych;

  2) kierunek w sztucei literaturze występujący w 1 ćw. XX w., wyrastający zeźródeł filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eglomizowanie

  Technika zdobienia szkła płaskiegopolegająca na grawerowaniu motywów dekor. wzłotej lub srebrnej folii położonej na odwrotnej stronieszyby i wypełnianiu rytu farbą.

  W starożytności i wśredniowieczu znano inne warianty tej techniki. Nazwapochodzi z 2 poł. XVIII w. i wiąże się z osobą franc.ramiarza...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektron

  Gatunek złota o jasnej barwie, występującyalbo w stanie naturalnym, albo otrzymywanysztucznie jako stop złota i srebra, używany gł. do wyrobubiżuterii i monet; monety z e. bito w Azji Mn. i napn. wybrzeżu M.Egejskiego od VII do poł. V w. p.n.e.;miały kształt spłaszczonej fasoli lub bobu, z godłemmiasta...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egreta

  Wachlarzowata kitka z piór strusich, czaplichlub rajskich ptaków (zw. wówczas r a j e r e m), alboich biżuteryjna imitacja, noszona przy wsch. turbanach.

  W Europie e. była przypinana do kobiecych fryzuri nakryć głowy w 2 poł. XVIII w. i 1 ćw. XX w.

  (franc. aigrette T^iała czapka')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrotinta, trawienie elektrolityczne

  Technikagraf. druku wklęsłego, odmiana —> akwatinty. Trawienieodbywa się w elektrolicie pod wpływem przepływusłabego prądu elektrycznego; metoda, opracowanai zastosowana w grafice artyst. w latach 50. XX w.przez S. Rzepę, pozwala na osiągnięcie większej niżw akwatincie subtelności i delikatności...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt

Do góry