Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Instytucje głównym przedmiotem metody monograficznej

  Na ogół przyjmuje się za A. Kamińskim (1974, s. 73), iż głównym przedmiotem metody monograficznej jest jakaś wybrana przez badacza instytucja oświatowo-wychowawcza. Nazywają instytucją społeczną rozumianąjako organizacja społeczna. W każdym razie chodzi tu o instytucje, obejmujące swym zasięgiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako swobodna wymiana informacji

  Tak więc metoda dialogowa jest nade wszystko swobodną rozmową na określony temat ogólny z uwzględnieniem podporządkowanych mu kilku lub kilkunastu szczegółowych tematów. To znaczy, jest ona wzajemną wymianą myśli

  i uczuć, w której uczestniczą na różnych prawach osoba przeprowadzająca badania i osoby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany badań ankietowych

  Istnieją różne odmiany badań ankietowych, czyli — inaczej wyrażając się — różne techniki sondażu z zastosowaniem ankiety. Podstawą ich wyróżnienia jest przede wszystkim sposób, w jaki rozprowadza się kwestionariusze ankiet wśród badanych. W przypadku takim można mówić o technice ankiety audytoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa indywidualna i rozmowa grupowa

  Rozmowa indywidualna odbywa się między osobą, która podejmuje się jej przeprowadzenia, i jednym tylko rozmówcą którym jest osoba badana. Trwa ona z reguły nie dłużej niż 45-60 minut, W razie potrzeby prowadzi się ją podczas więcej niż jednego lub dwóch spotkań z tym samym rozmówcą. Do spotkań takich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób przeprowadzania wywiadu

  Skuteczność zastosowanego w badaniach pedagogicznych wywiadu zależy w7 dużej mierze nie tyle od uprzednio przygotowanego zestawu pytań kwestionariuszowych, ile od sposobu ich zadawania i w ogóle całego jego przebiegu. Przede wszystkim zachodzi konieczność indywidualnego podejścia osoby przeprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa bezpośrednia i rozmowa pośrednia

  Rozmowa bezpośrednia nosi wszelkie znamiona rozmowy prowadzonej tradycyjnie. Żywo przypomina wywiad — nieskategoryzowany. Ale różni się od niego tym, iż nie przewiduje gotowej listy pytań otwartych. Tak więc na wstępie rozmowy sugeruje się jedynie ogólny jej temat, a zadawane z kolei pytania osobom badanym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany wywiadu

  Z uwagi na różny sposób przeprowadzania wywiadu można mówić o kilku jego odmianach, nazywanych tu także określonymi technikami sondażu z zastosowaniem wywiadu. Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany.

  Wywiad nieskategoryzowany — nazywany też wywiadem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa oparta na słuchaniu biernym lub czynnym

  Metodę dialogową można też —jak wspomniano — przeprowadzać techniką rozmowy opartej głównie na słuchaniu biernym lub czynnym. Każda z obu tych technik jest pewną odmianą rozmowy pośredniej. Dlatego wszystko, co powiedziano o niej wcześniej odnosi się zarówno do rozmowy z przewagą słuchania biernego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwy sposób przeprowadzania badań

  Inną ważną przyczyną niedomagań w badaniach sondażowych jest niewłaściwy sposób ich przeprowadzania. Na pewno poprawności tego rodzaju badań nie sprzyja okazywana przez badającego postawa autorytarna czy wręcz autokratyczna wobec respondentów, charakteryzująca się m.in. wymuszaniem na nich odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w stosowaniu metody dialogowej

  W przeprowadzaniu metody dialogowej zachodzi konieczność wystrzegania się wielu możliwych błędów, jakie popełnia się zwłaszcza w rozmowie z dziećmi i młodzieżą lub osobami od nas zależnymi. Ciekawy zestaw tego rodzaju błędów podaje W. Weber. Każdemu z nich nadaje określoną nazwę. Przytoczone...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /12 910

  praca w formacie txt

Do góry