Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BRAK (CZEGOŚ)

   

  BRAK (CZEGOŚ) gr. elleipsis (1), steresis (2); łc. defectus; ang. lack, want, defect (2); fr. manque (1), defaut; nm. Mangel

  1. Różnica wynikająca z porównania ja­kiejś ilości czegoś z inną jego ilością, przy czym większą z nich traktuje się jako mier­nik; pojęcie przeciwstawne (gdy jako mier­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW

   

  BŁĄD CZTERECH TERMINÓW (tłum. nłc. } ang. four-term fallacy

  W logice trądycyjnej — błąd spowodowa­ny wieloznacznością terminu średniego sylogizmu, a będący jedną z form -> ekwiwokacji. Na przykład: „Zamek znajduje się w drzwiach budynku" — „Zamek jest budynkiem" — „Budynek znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE KOŁO W DEFINIOWANIU

   

  BŁĘDNE KOŁO nłc. circulus vitiosus, circulus logicus; ang. vicious circle; fr. cercie vicieux; nm. Zirkelschlufi, Kreis falscher Schlusse

  1. metod. Błędne koło w definio­waniu — błąd polegający na definiowa­niu jakiegoś terminu za pomocą tego sa­mego terminu. Rozróżnia się:

  a)błędne koło...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĘDNE SUMIENIE

   

  BŁĘDNE SUMIENIE nłc. conscientia erronea; fr. conscience morale erronee

   

  et. —> Sumienie, które wydaje -> oce­nę (lAa) moralną konkretnego czynu na podstawie jakiejś zasady ogólnej rozumia­nej niezgodnie z obiektywnym porząd­kiem moralnym lub też na podstawie niewłaściwego odniesienia owego czynu do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /27.10.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etruska świątynia

  Wg Witruwiusza budowla naplanie zbliżonym do kwadratu, sytuowana na wysokimkam. podium, składająca się z głębokiegoprzedsionka kolumnowego i trzech celli, przykrytadwuspadowym dachem z szerokimi okapami; wznoszonazazwyczaj z nietrwałych materiałów (cegła suszona,drewno); bogato zdobiona fryzami i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euchologion

  W kościołach obrządku wsch. księgaliturg. zawierająca modlitwy celebransów na wszystkienabożeństwa i obrzędy. Wyróżnia się:

  1) wielki e.zawierający m.in. teksty Liturgii św. Bazylego Wielkiegoi św. Jana Złotoustego, liturgię uprzednio poświęconychdarów, formuły sakramentalne, tekstynabożeństw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euklaz

  Minerał, bardzo rzadki, występujący w doskonaleukształtowanyeh, przejrzystych kryształach;bezbarwny lub jasnozielony, także niebieskawy; twardośćw skali Mohsa 7,5; ceniony w jubilerstwie narówni z berylami,

  (ang. eu-clase, gr. eu- 'dobrze' + klasis 'łamanie')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etruska sztuka

  Sztuka ludu zamieszkującego terenyśrodk. Włoch, między Arno, Tybrem i M. Tyrreńskim,rozwijająca się między IX w. p.n.e. a I w. n.e. Wokresie największego rozkwitu (VII-VI w. p.n.e.) wobrębie jej wpływów znalazły się tereny Niziny Nadpadańskiej,Emilii z Bolonią, Umbrii, Lacjum z Rzymemoraz Kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /8 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etola

  Okrycie kobiece w formie szala czy pelerynkiz miękkiego futra szlachetnego, noszone do sukienwizytowych i wieczorowych od końca XIX w.

  (franc. etole, z łac. stola)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Esownica

  Element dekor. lub motyw ornament,zwinięty z obu stron w woluty, zazwyczaj nierównejwielkości, nadające mu kształt litery S, nazywanyczęsto podwójną wolutą; występował w renesansie,manieryzmie i baroku w postaci konsolek podtrzymującychgzymsy koronujące, ganki balkony itp., jedenz najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Herminia Dodano /26.10.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry