Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Exc

  Skrót używany w grafice dla oznaczenia wydawcyzarówno w poszczególnych odbitkach, jak i wydawnictwachze sztychami.

  Dla wielu wydawców,zwł. w XVII i XVIII w., pracowali, często anonimowi,sztycharze i drzeworytnicy. Ilustracja książki znanajest wtedy pod nazwiskiem umieszczonym przyskrócie exc; wielu wydawców...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fagot

  Instrument muz. dęty, stroikowy; korpus f.tworzą dwie nierównej długości drewn. rury biegnącerównolegle, połączone u dołu drewn. kolankiem.Dłuższą rurę (ok. 1,5 m dł.) wieńczy najczęściejgruszkowaty dźwięcznik, z krótszej rury wychodziesowato wygięta rurka ustnikowa z osadzonym na jejkońcu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Exomis, eksomida

  Rodzaj —> chitonu; wełniana,krótka szata, zapięta tylko na lewym ramieniu, odsłaniającaprawą część torsu i rękę; ubiór ludzi pracy; wsztuce: strój Hefajstosa, Charona, Amazonek. <gr->

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fajans

  Rodzaj ceram. wyrobów o porowatym czerepie, wypalanym z oczyszczonych glinek, barwy od białej do jasnokremowej (niekiedy, przy większej zawartości żelaza, czerwonawej lub różowej), krytych szkliwami nieprzezroczystymi białymi lub barwnymi przezroczystymi (alkalicznymi).

  Rozróżnia się: f. właściwy...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ex voto

  Dar wotywny składany bóstwom w intencjidziękczynnej lub błagalnej; mogą być nimi rzeźby,obrazy, dzieła rzemiosła artystycznego,

  (łac. 'ze ślubowania')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangeliarz

  1) księga liturg. zawierająca pełny tekstczterech Ewangelii, często bogato iluminowana, w cennychoprawach;

  2) nazwą e. obejmuje się też —» ewangelistarz.

  (od ewangelia, z gr. eu-angelion 'dobra nowina')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fajumskie portrety

  Egip. portrety sepulkralne z I—IV w. n.e.; malowane techniką enkaustyczną, rzadziej temperową, na cienkich deseczkach lub płótnie; nakładano je i przywiązywano bandażami na twarz zmarłego, zamiast masek, po zmumifikowaniu; najwcześniejsze charakteryzują się realist. ujęciem modela, oddającym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fabryka

  W średniow. i nowoż. dokumentach, atakże niekiedy w literaturze fachowej termin określającyproces realizacji budowy, przebudowy lub remontu,wraz z całokształtem urządzeń potrzebnych do niej,zapasami materiału, składem osobowym zatrudnionychpracowników (architekt, rzemieślnicy, pomocnicy,administracja)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelistarz

  Księga liturg. zawierająca zbiór perykop- wyjątków z czterech Ewangelii, odczytywanychlub odśpiewywanych w czasie mszy; znany odXI w., często bogato zdobiony,

  (por. ewangeliarz)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faksymile, facsimile

  1) dokładnie odtworzonapodobizna podpisu dokumentu, rękopisu sposobemręcznym, chem. lub mech.; także odtworzenie malowanych,rysowanych i rytych pierwowzorów stosowanew wydawnictwach nauk.;

  2) pieczątka lub kliszaodtwarzająca własnoręczny podpis,

  {od łac. fac simile 'czyni podobnie')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Prakseda Dodano /29.10.2012 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry