Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHAOS

   

  CHAOS (gr. chaos = rozwarta paszcza, przepaść, otchłań; coś pierwotnego, bez­postaciowego, nieokreślonego) łc. chaos; ang. chaos; fr. chaos; nm. Chaos

  Przeciwieństwo —> kosmosu (1); w sta­rożytnych kosmogoniach — pratworzywo kosmosu, pomieszanie elementów kosmi­cznych, z którego się wyłoniły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAUSA SUI

   

  CAUSA SUI (łc. przyczyna samego siebie)

  Pojęcie, jakim się posługuje B. Spinoza: „Przez przyczynę samego siebie rozumie­my to, czego istota obejmuje istnienie, czy­li to, czego naturę pojąć można tylko jako istniejącą" (Etyka); jest to także u Spinozy określenie Boga, tożsamego ze światem {deus...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

   

  CHARAKTER (łc. z gr. charak­ter = piętno, cecha, wizerunek) ang. character; fr. caractere; nm. Charakter

  1. psych. Ogół —> cech (4) psychicznych danej osoby. W tym znaczeniu termin ten zastępowany jest terminem „osobowość". 

  2. -psych., et. Zespół względnie stałych cech psychicznych wyznaczających...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHA

   

  CECHA gr. charakter, tekmerion; łc. nota; ang. character, property (3), temper (4); fr. caractere, propriete (3); nm. Charakter, Geprage, Merkmal (3), Eigenschafł (3)

  t. pozn. To, co w porządku poznania odróżnia jakiś przedmiot od innego przed­miotu, umożliwiając jego rozpoznanie.

  metaf. Z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /30.10.2012 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hematyt

  Staropol. krwawiec, krwawnica, żelaziak czerwony:

  1) minerał, występujący niekiedy w kryształach o barwie żelazistoczarnej, stalowoszarej lub ciemnoczerwonej, połyskujących metalicznie; twardość w skali Mohsa 6,5; czasami szlifowany, znajduje zastosowanie w biżuterii żałobnej; odmiana h. pod nazwą...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hennin

  Kobiece nakrycie głowy pochodzenia wsch. w kształcie wysokiego (kilkadziesiąt centymetrów) stożka, modne w 2 poł. XV w. gł. we Francji; h. sporządzano z krochmalonych, lekkich tkanin, ozdabiano plisą z czarnego aksamitu lub złotym galonem przy głowie, aksamitną pętelką nad czołem i białym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hazuka, hazuczka

  Długie wcięte okrycie wierzchniemężczyzn i kobiet, z rękawami i kołnierzem, zapinaneczęsto na jedwabne pętlice, szyte z sukna, aksamitu,barchanu i jedwabiu, podszywane futrem lisim, kunim,sobolim, jagnięcym, króliczym lub podszewką;kołnierz i "przodki" h. bramowano szlachetniejszymfutrem lub aksamitem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hekeron

  Egip. ornament w formie fryzu składającegosię z wiązek papirusu; zastosowany po raz pierwszyw kompleksie piramidy Dżesera, wszedł nastałe do dekoracji architektury egipskiej.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heliograwiura, fotograwiura

  Technika graf.druku wklęsłego, odmiana —» akwatinty, pozwalającana przeniesienie na płytę miedzianą rysunkupółtonowego, bez fotomech. rozbicia na punkty (raster).

  Metodę tę opracował czes. grafik K. Klićok. 1880. Rysunek pozytywowy (opracowany ręcznieczy za pomocą fotografii) kopiuje się na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heliotrop

  Minerał, odmiana —> chalcedonu, kamieńnieprzejrzysty, ciemnozielony z czerwonymiplamkami.

  W wiekach średnich powszechnie używanydo wyrobu biżuterii i przedmiotów kultowych;zw. kamieniem św. Stefana lub kamieniem krwiChrystusa.

  Najbardziej poszukiwane h. ind. odznaczająsię po oszlifowaniu głęboką...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Wirydianna Dodano /30.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt

Do góry