Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Heraldyczny układ

  Określenie stosowane niewłaściwiew ornamentyce na układ —> antytetyczny, zbudowanyze stylizowanych na wzór heraldyczny motywówrośl. lub zwierzęcych, np. lew heraldycznykroczący na tylnych łapach przedstawiony z profilu.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Himation

  Rodzaj płaszcza, noszonego przez kobiety i mężczyzn w staroż. Grecji; h. miał formę prostokątnego płata wełnianej tkaniny, drapowanego na całej postaci, z końcem przerzuconym najczęściej przez lewe ramię,

  (gr. himation)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA KLASYCZNA

  DEFINICJA KLASYCZNA gr. hóros; łc. definitio; ang. dassical definition; fr. defi­nition classicque; nm. klassische Definition metod. —> Definicja normalna o budowie:

  „S jest to G i D", gdzie wyrażenie 'jest to' stanowi odpowiednik znaku równości, a li­tery S, G, D symbolizują odpowiednio poję­cia: S —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA ANALITYCZNA (definicja sprawozdawcza)

   

  DEFINICJA ANALITYCZNA (definicja sprawozdawcza) ang. analytic definition; fr. definition analytiąue, definition explicative; nm. analytische Definition

  metod. Wyrażenie informujące o zasta­nym na gruncie określonego języka zna­czeniu pewnego terminu; tym właśnie różni się ono od -4 definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA CZĄSTKOWA

   

  DEFINICJA CZĄSTKOWA ang. partial definition

  metod. Określenie, które — inaczej niż —> definicja normialna — nie charaktery­zuje w pełni zakresu terminu definiowa­nego, lecz podaje dla niego jakiś zakres nadrzędny lub podrzędny. Nie umiejąc np. podać definicji normalnej dla słowa 'pinia', możemy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA INDUKCYJNA (definicja rekurencyjna)

   

  DEFINICJA INDUKCYJNA (definicja rekurencyjna) ang. inductive definition, defi­nition by composition; ix. definition inductive;rm\. induktive Definition; inne odpowiedni­ki w językach obcych > definicja rekurencyjna  

  metod. Określenie składające się z dwóch części: warunku wyjściowego i warunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA

   

  DEFINICJA <łc. <definitio> = odgranicze­nie, granica; dokładne określenie) gr. hóros, horismós; łc. finis; ang. definition; fr. definition; nm. Definition, Begrijfsbestimmung, Begrijfsabgrenzung

  metod. Wobec braku jednego pojęcia, które ujmowałoby wspólną cechę wszy­stkich stosowanych odmian definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA AKSJOMATYCZNA (defi­nicja przez aksjomaty, definicja przez postulaty)

   

  DEFINICJA AKSJOMATYCZNA (defi­nicja przez aksjomaty, definicja przez postulaty) ang. implicit definition, axiomatic definition; inne odpowiedniki w językach obcych > definiq'a przez postulaty

  metod. Układ -^ aksjomatów (2) syste­mu dedukcyjnego spełnia dwie funkcje:

  1) dostarcza przesłanek dla dowodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DANA

   

  DANA łc. datum; ang. datum, the given; fr. le donne, la donnee; nm. das Gegebene, Gegebenheit

  1. psych., t. pozn. To, co się bezpośred­nio zjawia w zmysłach lub w intelekcie, a nie jest czymś wypracowanym, skon­struowanym, np. „bezpośrednie dane świadomości" (les donnees immediates de la conscience) u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN

   

  DASEIN (nm. <Dasein>, także: Da-Sein, Dass-sein = istnienie, byt ludzki, od da = tu oto + sein = być — w sumie: być obecnym, -być na miejscu)

  Począwszy od XVIII w. jeden z podsta­wowych terminów w niemieckojęzycznym piśmiennictwie filozoficznym (Ch. Wolff, I. Kant, G. W. F. Hegel„F. W. J. Schelling)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt

Do góry