Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ikona

  Obraz kultowy, ukształtowany w sztuce wschodniochrześc, wyobrażający osoby święte, sceny bibl. i liturg.-symbol. I. związane są integralnie z liturgią. Gł. typy ikonograf. i sposoby malowania ustalały się w okresie obrazoburstwa (730—843) i bezpośrednio po nim w Bizancjum. Na soborze Niceańskim II...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hypotrachelion

  W arch. porządkach klas. szyjkakolumny znajdująca się bezpośrednio pod kapitelem;w kolumnie doryckiej była odgraniczona od trzonuhoryzontalnym profilowaniem w kształcie pierścienia,tzw. anulusem.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ikonografia

  1) nauka pomocnicza historii sztuki,powstała w XIX w.; zajmuje się gł. rozpoznaniem,klasyfikacją tematów ikonograf., badaniem ich stałości,powstaniem wariantów ikonograf. i motywów, a takżeodczytaniem treści symboli, personifikacji, atrybutówitp.; pomaga w ustaleniu datowania dzieł sztuki,czasami ich...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idole

  Figurki kultowe o uproszczonych lub zgeometryzowanych kształtach (gl. kobiecych) wykonywane m.in. z gliny, kości słoniowej, marmuru, charakterystyczne przecie wszystkim dla kultur M. Egejskiego (zwl. cykladzkiej).

  (gr. eidolon 'widziadło')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ikonologia

  1) jedna z metod badawczych historiisztuki, powstała w 1 poł. XIX w.

  Największy rozwóji. datuje się od 2 ćw. XX w., jej najwybitniejszym przedstawicielem był E. Panofsky, w Polsce J. Białostocki.Panofsky głosił, że odczytanie dzieła lub grupydzieł nie może się ograniczać do sfery...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA

   

  DEMOKRACJA <gr. <demokratia> = ludowładztwo) nłc. democratia; ang. democracy; fr. democratie; nm. Demokratie

  Termin wprowadzony w V w. p.n.e. przez sofistów, a upowszechniony przez Demokryta, Platona i Arystotelesa.

  Ukształtowany w starożytnej Grecji ustrój społeczny, przeciwstawny teokracji (władza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINIOWANIE

   

  DEFINIOWANIE <łc. definio = określam) gr. horismós; ang. process ofdefining

  metod. Formułowanie —> definicji; obok -^ podziału logicznego oraz —^ wyjaśniania i uzasadniania (—> uzasadnienie) jest to jed­na z ważniejszych procedur naukowych. Definiowanie spdriia m. in. dwie funkcje, które zapewniają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEJKTYCZNY

   

  DEJKTYCZNY <gr. deiktikós = wskazują­cy) ang. deidic

  metod. Wskazujący, np. —^ definicja ostensywna (= dejktyczna).

  log. a) Kategoryczny. b) W odniesieniu do sylogizmów: dają­cy się bezpośrednio redukować.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEIZM

   

  DEIZM (fr. <deisme> od łc. deus = Bóg) nłc. deismus; ang. deism; nm. Deismus

  Termin „deiści" (deistes), utworzony w XVI w. przez socynian, którzy cłicieli odciąć się nim od ateistów, został wpro­wadzony przez P. Vireta (1564) jako prze­ciwstawny „ateizmowi", a termin „deizm" (deisme) upowszecłinił w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMIURG

   

  DEMIURG (gr. <demiourgós> = rzemieślnik, wykonawca) łc. demiurgus / damiurgus; ang. demiurge; fr. demiurge; nm. Demiurg

  1. U Platona: budowniczy nieba i całe­go świata, kształtujący swe dzido z istnie­jącego już tworzywa, tj. z odwiecznej, ale bezkształtnej i bezładnej materii, którą zgeometryzował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /30.10.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt

Do góry