Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Impast

  Nałożenie farby pędzlem lub szpachlą o wyraźnejwypukłości, stosowane w malarstwie (gł. olejnym, rzadziej temperowym); służyło początkowo dozaakcentowania efektów światła (np. w XVI i XVII w.w malarstwie hol., flam. i wł., a w XVIII w. w ang.); w2 poł. XIX w. impresjoniści pokrywali i. większe...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impasto

  W cywilizacjach etruskiej i italskiej nieoczyszczona glina, zmieszana z materiałem schudzającym(piasek, kruszone wapno), używana do lepienianaczyń we wczesnych fazach rozwojowych (XI w.p.n.e. - 2 poł. VI w. p.n.e.);

  od 2 poł. VIII w. p.n.e. wypieranapod wpływem Greków przez starannie oczyszczonąi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iluzjonizm

  W malarstwie i rzeźbie dążenie domożliwie wiernego oddania złudzenia rzeczywistości;stosuje się zasady perspektywy, dążąc do zaakcentowaniaprzestrzeni, oraz budowy anatomicznej, starającsię równocześnie oddać wiernie barwę i materialnośćpostaci i przedmiotów.

  Terminem malarstwoiluzjonistyczne...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impluvium

  Czworokątny basen w posadzce —> atrium domu etruskiego i rzym.; przez otwór (compluvium) w dachu wpadała do i. woda deszczowa, (łac.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iłżeckie wyroby ceramiczne

  Wyroby z białej lubżelazistej glinki, wytwarzane w Iłży (woj. kieleckie) od dawna, eksportowane w XVI w.; 1824-1900 istniaław Iłży fabryka fajansu delikatnego, zał. przez emigrantaS. Sunderlanda, oznaczająca swe wyroby różnegorodzaju wyciskami z napisem "Sunderland" lub "Iłża",stemplowane kolorem...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impost, nasadnik

  Płyta lub blok kam. stanowiącyprzejście między głowicą podpory a dźwiganymprzez nią elementem arch., najczęściej nasadą sklepienialub łuku arkady.

  Stosowany od czasów rzym.szczególnie rozpowszechnił się w architekturze bizant.od IV w.; przez powtórzenie kształtu głowicy stanowiwraz z nią jakby...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imagines

  Portrety pośmiertne wykonywane w staroż.Rzymie z wosku, prawdopodobnie jako odlew zoblicza zmarłego; umieszczane w atrium, noszone wkondukcie pogrzebowym i podczas uroczystości żałobnych;odegrały poważną rolę w kształtowaniuwczesnorzym. sztuki portretowej. I. dipeatae - rzeźbionepiast, głowy o cechach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impregnacja

  W konserwacji obrazów nasyceniedrewna, płótna lub papieru roztworami żywic (naturalnychlub sztucznych) albo wosku (na gorąco), dlazabezpieczenia i wzmocnienia osłabionego przez działaniepleśni lub szkodników zwierzęcych podłożamai.; także nasycenie spoiwem malowidła ściennego,

  (franc. impregnation, z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immaculata

  Typ ikonograf. wizerunków MatkiBoskiej ukazujący młodzieńczą —> Marię bez Dzieciątka,przedstawioną frontalnie, w całej postaci, zksiężycem u stóp, depczącą węża owiniętego wokółkuli świata, z dłońmi złożonymi modlitewnie lubtrzymającą berło; głowę Marii, wyobrażonej na tleświetlistego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm

  Kierunek w sztuce, przede wszystkimw malarstwie, rozwijający się gł. we Francji w latach70. i 80. XIX w.

  Nazwa, użyta ironicznie przezkrytyka L. Leroy w zamieszczonej na łamach pisma"Charivari" recenzji z pierwszej wystawy impresjonistów,otwartej 15 kwietnia 1874 w paryskim atelierfot. F. Nadara, pochodziła...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /3 724

  praca w formacie txt

Do góry