Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Intarsja

    Synonim —> markieterii, wykładanie, dekoracjaornament, przedmiotów drewn. uzyskana przezzastosowanie różnobarwnego drewna lub innychmateriałów (metali, kości, szylkreru, masy perłowej,kamieni półszlachetnych itp.); wł. intarsio, tarsia, hiszp.tamcea (—> granos de trigo), franc. marqueterie, ros...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /2 689

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Inkunabuł, paleotyp

    Wytwór sztuki druk. powstały przed 1501 (dla druków poi. datę tę przesuwa się do 1550 lub nawet 1599); krojem liter i układem karty tytułowej i. naśladują księgi rękopiśmienne; do końca XV w. elementy graf. wykonywali w i. iluminatorzy; stronice były nieliczbowane, format (do 1476) wyłącznie folio;...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /715

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Interkolumnium, międzysłupie

    Odległość międzykolumnami budowli, liczona od ich osi pionowych,wyrażana w —> modułach; w praktyce odległość międzykrawędziami kolumn.

    W architekturze klas. szerokośći., warunkowana długością architrawu, decydowała o charakterystycznych cechach budowli.

    Architektrzym. Witruwiusz rozróżnia pięć...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /505

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Inró

    Rodzaj niewielkiego pudełka służącego doprzechowywania leków (wcześniej przypuszczalnietakże pieczęci i tuszu), noszone na sznurze u pasaprzez mężczyzn, popularne w Japonii w okresie Edo(1600-1868);

    wykonane najczęściej z drewna krytegolaką i bogato zdobione (m.in. motywy pejzażowe, rośl.,zwierzęce...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /553

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Introligatorstwo

    Rzemiosło - dawniej artyst., obecnieniemal wyłącznie użytkowe - trudniące sięoprawianiem ksiąg; pierwsze cechy introligatorówpowstały w Europie w XIII w. (Francja), w Polsce wkon. XV w.; największy rozkwit i. artyst. przypadł naXVI-XVIII w. Zob. też oprawa książki,

    (od łac. intro ligare 'wziąć od...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /333

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Insula

    W staroż. Rzymie parcela miejska, domlub grupa domów czynszowych przeznaczonychdla ubogiej ludności tzw. insularii.

    Dom był kilkupiętrowy,z pokojami uszeregowanymi wzdłuż korytarza;każde mieszkanie składało się z małego korytarzykaoraz trzech izb, z których dwie ostatnie -nie oświetlone, służyły...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /575

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Inv.

    Skrót wprowadzany na rycinach przed nazwiskiemautora kompozycji lub rysunku, w przypadkuczęstym w daw. grafice - gdy rytownik sztychowałgo na płycie metal, lub wycinał w drewn.klocku,

    (skrót od łac. hwcnit 'skomponował')

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /241

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Instalacja

    W sztuce współcz. przestrzenny układelementów zaprojektowany przez artystę, najczęściejspecjalnie do określonej przestrzeni.

    W aranżacji tejstosowane są często tzw. przedmioty gotowe —» ready-mades. I. towarzyszy zazwyczaj komentarz artystywprowadzający widza w kontekst dzieła.

    I. uprawiałm.in...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /400

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Insygnia

    Zewn. oznaki władzy, godności, stanu,urzędu. I. cesarzy rzym.: złota korona; krzesło z kościsłoniowej i 12 pęków rózeg liktorskich; i. cesarzyrzym.-niem. w średniowieczu: ornat, pas, pończochy,sandały, rękawiczki, berło, korona, jabłko monarsze,3 miecze, relikwiarz i Ewangelia; i. królewskie(tzw...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /1 055

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Inicjał

    Litera rozpoczynająca rozdział lub poszczególnepartie tekstu w rękopisach lub drukach, wyróżniającasię wielkością, kształtem, kolorem lub ornamentem.

    I. pojawiał się sporadycznie w późnoant. rękopisach V w.; od 2 poł. VII w. uformowany przeważnieze stylizowanych ciał zwierzęcych i ptasich byłgł...

    Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

    Autor /DorisLoL Dodano /30.10.2012 Znaków /950

    praca w formacie txt

Do góry