Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kanopeum

  Nakrycie tabernakulum, lekka zasłona jedwabna lub lniana, zwykle biała albo fioletowa, drapowana po bokach tabernakulum, zdobiona galonem lub frędzlą.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kandelabr

  Stojący -> świecznik, dwu- lub kilkuramienny, zdobiony zarówno motywami ornament., jak i elementami figur.; w starożytności wykonywany z marmuru i brązu; szczególnie popularny w XVIII w., wówczas wykonywany z drewna, metalu, kryształu lub porcelany, o bogatych formach dekoracyjnych,

  (łac. candelabrum, od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanopy

  1) wazy, przeważnie kam., służące w staroż. Egipcie do przechowywania wnętrzności zmarłych, których zwłoki balsamowano; początkowo miały płaskie, czopowane pokrywy; z biegiem czasu pojawiają się pokrywy w kształcie głów: małpy, szakala, sokoła i ludzkiej;

  2) w Etrurii gliniane urny dwustożkowe...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kandelabrowy ornament

  Ornament w formie świecznika połączonego często z motywami —> arabeski lub —> groteski; ułożony w układzie symetrycznym.

  Jeden z typowych ornamentów o rodowodzie ant, rozpowszechniony w okresie renesansu i klasycyzmu; stosowany gł. w dekoracji rzeźb, płycin, pilastrów i cokołów, rzadziej w malarstwie i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kantorek

  1) biurko, któregopodstawą był stolik lub komodana wysokich nóżkach, a czasemz szafkową nadstawą; nazwa używanaw Polsce od 2 poł. XVIII w.;

  2) w XIX w. wysokistolik z pulpitem przeznaczonym do pisania na stojąco,używany w sklepach i kantorach handlowych,

  (zdrobniale od kantor, niem. Kantor, od łac...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kandil

  W krajach muzułm. lampa gliniana, fajansowa, brązowa lub szklana, wieszana w meczetach lub na cmentarzach; zdobiona często inskrypcjami arab. i ornamentem malowanym pod lub na szkliwie (polewie), inkrustowana srebrem lub emaliowana; czasem k. były dziurkowane.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kantyna

  (staropol.), nazwa nadawana niekiedy —>puzdrom służącym do przechowywania flaszek i serwisówpodróżnych.

  (z wł. cantina 'spiżarnia')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanefora

  Dziewczęta i kobiety (niekiedy mężczyźni - wówczas kanephoros) niosące na głowie, czasem na ramionach, kosze z ofiarami i świętymi przedmiotami w procesjach kultowych; popularny temat w gr. i rzym. plastyce. Zob. też kariatyda.

  (gr. od kaneon, 'kosz')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanon

  W sztukach, piast, reguła, wzorzec,zasada kompozycyjna, wg której rzeźbiarze, malarzei architekci komponowali swe dzieła. Pojęcie k.wiązało się ściśle z nauką o proporcjach i było wykładnikiempoglądów estet. danej epoki.

  Podstawą k. byłytendencje do poszukiwania ideału estet. opartego...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał ogrodowy

  Sztuczny zbiornik wody o geom.wydłużonym kształcie, występujący zwł. na terenachnizinnych; wywodzi się z fos zamków średniow., spotykanyw ogrodach renes. gł. jako obwodowy oraz wogrodach barok., zazwyczaj usytuowany centralnie,

  (niem. Kanał, wł. canale, z późnołac. cnnalis 'rura prowadzącawodę', od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /DorisLoL Dodano /31.10.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt

Do góry