Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOBRO

   

  DOBRO gr. tó agathón; łc. bonum; ang. good; fr. le hien; nm. Gut, das Gute (2)

  1. U Platona: w świecie idealnym — najwyższa idea, którą człowiek poznaje czystą myślą (nóesis), w sposób pozadyskursywny, przeżyciowy, jak gdyby przez bezpośrednią intuicję. Dążenie do tej idei konstytuuje cnotę:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBROWOLNOŚĆ

   

  DOBROWOLNOŚĆ ang. «^ee will; fr. = bonne volonte; nm. Freiwilligkeit

  et. Cecha działania ludzkiego polegają­ca na tym, że dany akt pochodzi sprawczo od woli człowieka określonej intelektual­nym poznaniem dobra, czyli celu. Akty dobrowolne w zasadzie utożsamiają się z aktami wolnymi wówczas, gdy wola...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /31.10.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaft, nemes

  Nakrycie głowy królów egip.; usztywniona,kwadratowa chusta płócienna, często zdobionaplisowaniem lub barwnymi pasami; przytrzymywanana czole metal, opaską z przymocowanym pośrodku—> ureusem.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiwot, kiot

  Płytka, zwykle drewn., przeszklonaszafka, w której umieszcza się ikony - pojedynczolub po kilka; stanowi wyposażenie świątyń obrządkuwsch., często także oprawę dla ikon domowych.

  Wcerkwi jeden z k. ustawiony w jej pd. części przeznaczonyjest na tzw. ikonę świątynną (patronalną)...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiścień

  Broń obuchowa, złożona z metal, kuli,zwykle z guzami lub kolcami, na rzemieniu bądź teżłańcuchu zawieszonym na drzewcu, nie przekraczającym1 m dł.; broń stosowana od okresu wczesnohist.,zwł. na Rusi, rozpowszechniona w formacjachplebejskich okresu wojen husyckich; k. nazywa siętakże broń w postaci...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kindżał

  Broń biała; rodzaj długiego noża, prostegolub zakrzywionego, o głowni obosiecznej; używanyprzez plemiona kaukaskie i Turków, a także wPersji, Indiach i w Arabii,

  (ros. kinżał, z arab. chandżar)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kita

  Ozdoba z piór, długich sierści lub futrzanychogonów zwierząt, noszona gł. przy męskich nakryciachgłowy w XV-XVIII w.; w XVIII-XIX w. częstyelement umundurowania różnych formacji wojsk.

  Zob. też egreta, pióropusz, szkofia, trzęsidło.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinkiet

  1) lampa olejna stojąca, wisząca lub przyścienna,o jednym lub kilku palnikach z podwójnymciągiem powietrza i z umieszczonym powyżej knotuzbiornikiem na olej, płomień uzyskiwał stabilność poprzezwprowadzenie klosza; wynalazek fizyka Argantaudoskonalony w 1785 przez paryskiego aptekarzaA. Quinqueta;

  2) z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kitab - chane

  Na muzułm. Wschodzie biblioteka,mieszcząca się zwykle w jednym ze skrzydeł medresyalbo jako instytucja samodzielna w osobnym gmachu,zbudowanym na wzór medresy.

  Na muzułm. Zachodziek.-ch. nosi nazwę maktaba, lub gdy jest większa -dar al-kutub. (arab.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiosk

  1) w muzułm. architekturze niewielki pałacykletni w formie pawilonu ogrodowego lub willi,odznaczający się bogatą dekoracją i lekkimi formamiarch.; charakterystyczny dla Egiptu, Turcji i Iranu;

  2) pawilon ogrodowy w formie ozdobnej altany, występującyw ogrodach sentymentalnych i romant.;

  3) ob. mały...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Ifigenia Dodano /31.10.2012 Znaków /394

  praca w formacie txt

Do góry