Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kokosznik

  1) w architekturze rus. dekor. szczyt owykroju łuku koszowego, cebulastego, czasem półkolistego,zwykle bogato profilowany; stosowany wbudownictwie cerkiewnym drewn. i kam., gł.XVI-XVII w.; umieszczany szeregowo w kilku rzędach,zwykle u nasady hełmów iglicowych wież i bębnówkopuł;

  2) wysoki czepiec...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolekcjonerstwo

  Świadome gromadzenieprzedmiotów (przede wszystkim dzieł sztuki) o ściśleustalonym zakresie merytorycznym, chronologicznymlub topograficznym.

  Kolekcjoner zwykleopanowuje precyzyjną znajomość wybranego pola,dba o jednorodność kolekcji i jej możliwie najlepszypoziom, otacza swą kolekcję wszechstronną...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolasa, kolaska

  1) wiejski wóz gosp. bez resorów, na drewn. osiach; używany na Rusi w XVII-XVIII w.;

  2) lekki odkryty pojazd czterokołowy w rodzaju bryczki, często na resorach (zw. też kolebką) używany w Polsce w XVIII i XIX w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kocz, kotcz

  Pojazd czterokołowy pochodzeniawęg. (wyrabiany od XVI w. w miejscowości Kocs nadRabą), zawieszony na łańcuchach lub pasach rzemiennych.

  W Polsce używany od XVII w. W licznychodmianach, w formie lekkich, resorowanych (półkrytychlub krytych) pojazdów rozpowszechniony doXIX w., wyparł cięższe karety. W XIX...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłobuk, epanokamelauchion

  1) część stroju mnichówi wyższego duchowieństwa w kościołachobrządku wsch., welon okrywający —> kamilawkę,zakrywający ramiona i plecy.

  Zakonnicy, biskupi i większośćarcybiskupów noszą k. koloru czarnego, niektórymarcybiskupom oraz patriarchom kościołaros., rum. i bułgarskiego przysługują k...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliniec

  Kamień ociosany lub cegła kształtu klinowategoalbo trapezowatego, zasadniczy elementkonstrukcyjny łuku i sklepienia. Kształt k. wzbogacanoprzez nadawanie mu ozdobniejszych profilów.

  Włuku lub sklepieniu, k. umieszczane obok siebie, poddanenaturalnemu ciążeniu ku dołowi, zwierają sięmiędzy sobą, nie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Knaflak

  Nazwa obcasa wprowadzonego w modziezach. w pocz. XVI w., a w Polsce w poł. tego stuleciaw obuwiu męskim i pantoflach damskich. WXVI w. obuwie na obcasach zwano knaflówkami.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klismos

  Typ gr. krzesła o wygiętych na zewnątrz i zwężających się nogach, z których tylne przechodziły w odchylone (początkowo półokrągłe, później prostokątne) oparcie; występuje w okresie archaicznym; w V w. p.n.e. uzyskało najbardziej rozwiniętą formę, finezyjne proporcje, idealne dostosowanie do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Knee hole desk

  Biurko z dwoma pionowymirzędami (kolumnami) szuflad lub z dwiema szafkamipo bokach i wnęką (na kolana) pośrodku; wywodzisię z —> bureau ministre; w Anglii występuje odpocz. XVIII w. (ang.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klizja

  Stołek lub krzesło występujące w kręgukultury gr. od okresu archaicznego; nogi były wygiętełukowato na zewnątrz, zgrabione u góry, siedzeniewyplatane.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt

Do góry