Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kudurru

  Kamień graniczny w formie steli kam.(wys. ok. 0,5-1 m), będący dokumentem nadaniaprzez władcę majątku ziemskiego; znany w Mezopotamiiod III tysiącl. p.n.e., rozpowszechniony wokresie panowania Kasytów;

  k. zdobiono reliefamiprzedstawiającymi najczęściej wyobrażenia bogów(m.in. Isztar, Anu, Enlila) i ich...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt, kształciczek

  Suknia kobieca z obcisłymstanikiem lub sam stanik, noszona na białej ozdobnejkoszuli z długimi rękawami, używana przez dziewczętai młode kobiety w Polsce w 2 poł. XVI i 1 poł.XVII w.

  (daw. kstałt, z niem. Gestalt)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulisy

  1) element perspektywicznej —> dekoracjiteatralnej; płaskie ścianki dekor. umieszczane symetryczniepo obu stronach sceny (równolegle lub ukośniedo linii kurtyny), wymieniane za pomocą specjalnychurządzeń (przesuwane w rowkach podłogi lubopuszczane z nadscenia);

  k. umożliwiają szybkązmianę dekoracji na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kufel, kusz

  (staropol.), naczynie do picia, zwyklepiwa lub wina, cylindryczne lub kulistogruszkowate,z uchem i zazwyczaj połączoną z nim na zawiasachnakrywa; k. robiono z kamionki, fajansu, szkła,cyny, srebra, porcelany i kamieni półszlachetnych, anawet z drewna; powszechnie używane od 2 poł.XVI w.; w XVII i XVIII w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kubba

  W architekturze muzułm. typ grobowca,mauzoleum kopułowego, zwykle na planie kwadratu,z kopułą na trompach lub żagielkach; zdobionywewnątrz stiukami, majolikami, mozaikami, rozpowszechnionyod XI w., w XIV i XV w. czasem przekształconyw meczet nagrobny.

  W Azji Mn. i Armeniizw. też tiurbe, w Iranie -gumbad...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kufer

  Nazwa nadawana skrzyni zwężającej się kudołowi, nakrytej wypukłym wiekiem, przeznaczonejdo przechowywania odzieży lub służącej w podróży;w Polsce w XVIII w. rozpowszechnione były m. in.tzw. k. gdańskie o kształcie cylindrycznym, obiteskórą cielęcą lub z psów morskich.

  W meblarstwielud. k...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Alfonsyna Dodano /01.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ksoanon

  Prymitywny, drewn. gr. posąg kultowy,będący pierwotnie (IX-VII w. p.n.e.) belką, kolumną,lub trzonem, któremu pod wpływem antropomorfizacjibóstw gr. stopniowo nadawano kształty zbliżonedo ludzkich, przez wyodrębnienie głowy i ramion.

  K. otoczone były czcią i często owiane legendąo ich cudownym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /01.11.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ksylografia

  Dawna nazwa sztuki drzeworytniczejlub drzeworytów (ksylograficznych druków), którychtekst i ilustracje wykonywano łącznie (—> blokowaksiążka). Również nazwa używana w XIX w. naokreślenie drzeworytu reprodukcyjnego,

  (gr. ksylon 'drewno' + gmfia)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /01.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krużganek

  Ciąg komunikacyjny, biegnącywzdłuż zewn. ścian budynku, najczęściej od stronydziedzińca, z jednej lub kilku stron, w jednej lub kilkukondygnacjach, otwarty arkadami filarowymilub kolumnowymi, przykryty stropem lub sklepieniem,najczęściej krzyżowym.

  W średniowieczu k.były ważną częścią składową...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Książka

  Dokument w postaci zszytych arkuszytworzących wolumin, zawierający tekst słownyutrwalony graf. Kształtowanie się formy k. dokonywałosię na podstawie istniejących systemów pismaoraz pod wpływem odpowiedniego materiału i narzędzipisarskich. K. przybierała postać zależną odmateriału pisarskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Rita Dodano /31.10.2012 Znaków /2 333

  praca w formacie txt

Do góry