Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nalibockie szkła

  Wyroby szklane huty w Nalibokach k. Nowogródka, działającej od ok. 1722-1862, zał. przez A. z Sanguszków Radziwiłłową.

  N.sz. to przede wszystkim luksusowe naczynia ze szkła kryształowego, ozdobne kielichy toastowe, często ze szlifem wypukłym, świeczniki; na małą skalę szkło rubinowe.

  Wyroby...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadproże

  Poziomy element konstrukcyjny, wykonywanyz drewna, kamienia, cegły, żelbetu, stali itp.,przekrywający otwór okienny lub drzwiowy o niewielkiejzwykle szerokości, oparty (bezpośrednio lubza pośrednictwem nasadników) na węgarach, naktóre przenosi ciężar ściany znajdującej się nad otworem.

  Często nad n...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzealium

  Każdy przedmiot związany zdziałalnością człowieka lub z jego otoczeniem,wchodzący w wyznaczony statutem zakres zbiorówmuzeum rejestrowanego.

  Wśród grup m. wyróżniająsię materialne ślady (dowody twórczości artyst.,nauk.), dokumentacje historii kultur, dokumentacjeprzeobrażeń...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nalibocko - urzeckie szkła

  Termin określający wyroby szklane dwóch hut Radziwiłłowskich na Białorusi: szklanej w Nalibokach i zwierciadlanej w Urzeczu, wytwarzających od poł. XVIII do poł. XIX w.; obydwa ośrodki wymieniały między sobą zarówno rzemieślników, jak i wzory.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadświetle

  1) górna część otworu bramy lub drzwi, znajdująca się ponad skrzydłami i służąca do przepuszczania światła;

  2) przeziernik, dekor. krata przesłaniająca taki otwór, najczęściej w wejściach do pałaców i kamienic mieszczańskich, rozpowszechniona od XVII w.

  N. miały na ogół kształt półkolisty...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum

  Instytucja, której zadaniem jest nauk.analiza materialnych świadectw cywilizacji człowiekai jego otoczenia, ich pozyskiwanie, przechowywanie,konserwowanie oraz udostępnianie celem badań, nauczaniai rozrywki.

  W odniesieniu do m. ze zbioramidzieł sztuki używana bywa nazwa -> pinakoteka, ->gliptoteka lub ->...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /4 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiot

  Przenośne pomieszczenie z tkanin rozpinanych na drewn.zwykle rusztowaniu (tzw. masztach), przymocowanychlinkami i kołkami. Używany przez koczownikówi wojsko od starożytności; w średniowieczurozpowszechnił się wśród rycerstwa eur. i muzułm.

  W Polsce n. weszły w powszechne użycie od czasównajazdów tur. w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadziak

  Broń obuchowa pochodzenia wsch.; na krótkim (ok. 60 cm) stylisku żelaznym lub drewn., lecz okutym, osadzano żeleźce mające z jednej strony długi kolec, z drugiej młotek; od XV do XVII w. n. był powszechnie używany przez jazdę jako broń do rozbijania zbroi przeciwnika. Zob. też obuch.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycka

  Płaska, okrągła czapeczka sukienna przylegającado głowy, noszona w XVI i XVII w. przezdoktorów, duchowieństwo, ludzi starszych, Zob. teżjarmułka, krymka, piuska.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrobek

  Trwałe upamiętnienie w formie pomnikaosoby zmarłej lub miejsca jej pochowania; terminn. określa różnorodne typy pomników arch.-rzeźb.,tak pod względem formy, jak i rozmiaru; szczególniemonumentalne pomniki grobowe, często będąceosobnymi budowlami, nazywamy grobowcami,skromniejszy od n. charakter mają...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /3 547

  praca w formacie txt

Do góry