Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ner tamid

  Fundowane przez wiernych lub synagogęwieczne lampki, płonące za dusze zmarłych;często ozdobne, z imionami i datami zawieszane nazach., rzadziej wsch. ścianie synagogi, w niszach zwykleornamentowanych, oddzielonych od wnętrza kratąlub szklaną płytą.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neobarok

  Nurt w architekturze 2 poł. XIX w. charakteryzujący się naśladownictwem form baroku i późnego baroku, wyrażający się przede wszystkim w architekturze świeckiej (gmachy publ., pałace, kamienice).

  Występował od ok. poł. XIX w. do końca lat 20. XX w. Niesłusznie utożsamiany z "pompierstwem". Na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieborowskie wyroby fajansowe i majolikowe

  Wyroby produkowane w latach 1881-92 w zał. przez M. P. Radziwiłła wytwórni we wsi Nieborów; specjalizowano się w produkcji naczyń dekor., kafli, drobnej plastyki, wzorowanych na majolikach wł. i fajansach franc. (-» Nevers); transponowano często dowolnie daw. formy stylowe i łączono z dekoracją mai. o...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nest of tables

  Komplet kilku, najczęściej trzech,małych, lekkich stolików, które dzięki odpowiedniodobranym wymiarom dawały się wsunąć jeden poddrugi; wyrabiane od kon. XVIII w. (ang.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neogotyk

  Kierunek w architekturze i sztukachzdobn. charakteryzujący się nawrotem do form gotyku;występował od ok. poł. XVIII w. do pocz. XX w., zwł.w krajach anglosaskich oraz w pn. i środk. Europie.

  N. ukształtował się pod wpływem literatury preromant.i starożytnictwa, jako jeden z prądów estet. —>...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nautilus

  Puchar, którego czaszę stanowi wypolerowana muszla ślimaka morskiego o tej samej nazwie, ujęta w oprawę z metali szlachetnych o bardzo dekor. formach.

  Ozdobne naczynie, typowe dla XVI-XVII w., rzadsze w XVIII w.; n. dekorowano często mitol. postaciami i bóstwami morskimi, ich emblematami i atrybutami. W XVI...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawa

  Część kościoła między prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. W zależności od liczby n. rozróżnia się kościoły jedno-, dwu-, trzy-, pięcio- i siedmionawowe.

  W założeniach wielonawowych rozróżnia się n. główną, sytuowaną na osi budynku, zazwyczaj szerszą od n. bocznych, oddzielonych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefryt, nerkowiec

  Minerał, w cienkich płytkachprzeświecający; barwy najczęściej jabłkowozielonej,do ciemnej, prawie czarnozielonej (dżad, jad szpinakowy),niekiedy mlecznobiałej i żółtawej, a nawetczerwonawej; czasem zabarwiony w postaci warstwlub plam o rysunku marmurkowym.

  Występuje wformie wielkich monolitów; dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nekropola

  Staroż. i wczesnochrześc. cmentarz.

  Duże n., planowo rozbudowywane, znajdowały sięzwykle w pobliżu wielkich miast. Były to cmentarzepodziemne (—> katakumby), skalne (groby lub grobowcekute w skale, np. egip. w okresie Nowego Państwa),naziemne (zgrupowanie luźno stojących w pobliżusiebie grobowców, np...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nelsonka

  Wierzchnie okrycie kobiece szyte z wełnianych tkanin, wcięte w pasie, zdobione szamerowaniem. Nazwa rozpowszechniła się po 1805, po zwycięstwie Nelsona pod Trafalgarem.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt

Do góry