Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Niello

  1) technika zdobn. przedmiotów metal.,stosowana gł. w złotnictwie; n. uzyskuje się przezwypełnienie dekoracji rytej w metalu pastą złożonąz siarczków srebra, miedzi i ołowiu; po wypolerowaniuotrzymuje się rysunek o barwie szarografitowej,czarnej lub kontrastującej z tłem.

  Technikę n.znano w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Netsuke

  Jap. rzeźby miniaturowe (m.in. figurki taoistycznych i buddyjskich świętych, mityczne stwory, demony, maski teatr.) z drewna, kości słoniowej, korala i in.; umieszczane na końcu sznura, na którym zawieszano drobne, osobiste przedmioty noszone u pasa (obi) tradycyjnego jap. stroju (kimono); wytwarzane na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoimpresjonizm

  Kierunek w malarstwie stworzonywe Francji w latach 80. XIX w.; pierwsza wystawaneoimpresjonistów odbyła się w 1884, zaś nazwękierunku wprowadził krytyk F. Feneon w 1886.

  N. powstał z potrzeby usystematyzowania i uściśleniazasad mai. —» impresjonizmu, jako jeden z nurtów—> postimpresjonizmu. Przez dążenie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neue Sachlichkeit

  Termin zastosowany w 1923 przez dyrektora Kunsthalle w Mannheim, G. F. Hartlauba, na określenie kierunku w niem. malarstwie, który stanowił reakcję na ekspresjonizm.

  Operował specyficznym rodzajem realizmu - spotęgowanym i jakby zastygłym, podkreślał przesadnie prawdziwość przedmiotów, ich...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplastycyzm

  Doktryna mai. stworzona przezP. Mondriana, ogłoszona manifestem opublikowanymw Paryżu w 1920. N. jest formą abstrakcji geom. sprowadzonej wyłącznie do linii pionowych i poziomych,które dzielą płaszczyznę obrazu na prostokątyi kwadraty, oraz do barw podstawowych: czerwonej,żółtej i niebieskiej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nevers

  Wyroby ceram. i szklarskie, produkowanew kon. XVI i 1 poł. XVII w. w Nevers w środk. Francji;początkowo były to naczynia naśladujące —> majolikiwł. z Savony;

  ok. 1630 w N. wykształcił się własnystyl dekor.: szafirowe, r/.adziej żółte lub białe tłonaczyń pokrywano dekoracją kwiatową w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neorenesans

  Jeden z ważniejszych kierunkówhist. w architekturze XIX w. Rozwijał się silnie jakowyraz badań nad sztuką renesansu wł. Ogarnął całaEuropę, gł. zaś Niemcy (G. Semper - Galeria Drezdeńska;F. von Gartner - Bibliotka w Monachium).

  Niecopóźniej nawiązywano także do form renesansu franc.(Hotel de Ville...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nici metalowe

  Cienka przeważnie srebrna lub złoconablaszka, owinięta na nitce lnianej albo jedwabnej;znana w Bizancjum od X w., w Europie w XIII—-XIV w. zastąpiona złotem cypryjskim; od poł. XVI w.stosowano też n. m. z ciągnionego drutu, od XVII w.z cienkiej płaskiej blaszki złotej lub srebrnej, od XVIII w.n.m. o...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka

  Typ niewielkiego stolika o płycie zbliżonejkształtem do nerki lub ziarna fasoli; wprowadzonywe Francji w 2 ćw. XVIII w. za Ludwika XV, zw.hnricot;produkowany od poł. XVIII w. w Anglii, zw. kidneyłabie; w Polsce występował w 2 poł. XVIII i pocz.XIX w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niciowe szkło, nitkowate, szkło filigranowe

  Rodzaj szkła zdobionego nitkami mlecznego lub kolorowego szkła, wtopionymi w masę szklaną; znane w starożytności; spopularyzowane w szkłach weneckich od XVI w.

  Odmianą sz.n. jest sz. s i e c i o w e; banię szklaną z wtopionymi nitkami barwnego szkła wydyma się w ten sposób, by nitki biegły spiralnie;...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry