Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nimb

  W sztukach piast, świetlisty otok wokółgłów postaci boskich i świętych. Kształt n. zależy odgodności osoby przedstawianej; n. w formie trójkątaprzeznaczony jest wyłącznie dla wyobrażeń TrójcySw. i Boga Ojca, czworoboczny stosowany był dlaosób świętych, kanonizowanych lub wyróżniającychsię...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obejście, ambit

  W kościołach przejście obiegająceprezbiterium, zwykle na przedłużeniu naw bocznych,oddzielone murem lub arkadami; o. było charakterystycznymelementem kościołów rom. (zwł. pielgrzymkowych)i got.; do o. przylegały zwykle kaplice promieniste(tzw. wieniec kaplic).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nonsuch chest

  W ang. meblarstwie nazwa nadawanaskrzyniom z intarsjowaną dekoracją przedstawiającąrealnie istniejące budynki.

  Nazwa pochodziod skrzyni z wyobrażeniem Nonsuch House przystarym London Bridge (w zbiorach Victoria and AlbertMuseum).

  Ten typ dekoracji występował prawdopodobnieod ok. 1500 do pocz. XVII w. i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nimfeum

  1) w staroż. Grecji groty lub gaje z naturalnymiźródłami, w których czczono nimfy i bóstwawodne; z czasem specjalne budowle studzienne lubpawilony przy źródłach;

  2) w rzym. budownictwiearch. zamknięcie wodociągów, urządzone często zwielkim przepychem, gdzie z wysokości kilku pięter,poprzez fasady...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noria

  Hiszp. forma arab. słowa naura używana naokreślenie urządzenia hydraulicznego w kształciewielkiego koła drewn. poruszanego prądem rzeki, aużywanego w systemie nawadniania do podnoszeniawody na wyższy poziom.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nisba

  W —> pers. kobiercach wiązanych sygnatura umożliwiająca niekiedy określenie miejsca i czasu ich powstania; zawierała nazwę miejscowości (najczęściej rodzinnej tkacza), rzadziej imię wykonawcy i rok.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa figuracja, neofiguracja

  Nurt w malarstwierozwinięty w latach 60. XX w., który charakteryzujeekspresyjna deformacja postaci ludzkiej, konwulsyjnygest wyrażający tragizm okrucieństwa i śmieszności.

  N. f. znalazła odbicie w twórczości F. Bacona i B. Dufoura.Malarze tej konwencji posługują się bądź tospięciami kontrastowymi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nisza

  Najczęściej prostokątne lub półokrągłe, zamknięte półkoliście górą wgłębienie w murze, o charakterze dekor., często przesklepione konchą, zwieńczone małymi frontonami trójkątnymi, półokrągłymi lub odcinkiem gzymsu, ujęte w kolumienki albo pilastry. Przeznaczone czasem dla ustawienia rzeźby...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nożycowy świecznik

  Świecznik stojący rozpowszechnionyw okresie renesansu, o długiej, cienkiejświecy nawiniętej wokół trzonu, przytrzymywanejnożycowym uchwytem, który umożliwiałwypalanie świecy do określonego poziomu.

  Udoskonalonyprzez osadzenie świecy na przesuwanejwzdłuż spirali podkładce, co pozwalało na jej...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nodus

  Wydatne zgrubienie na trzonie łączącymczaszę ze stopą naczyń liturg.; od IV w. n. występowałna trzonach kielichów, monstrancji, w krzyżachrelikwiarzowych, w puszkach i pastorałach; n. rom.miał kształt kulisty, n. got. kształt spłaszczonej kuliczęsto ozdobionej guzami lub formę kapliczki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Lola Dodano /02.11.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry