Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Odlew

  Przedmiot wykonany przez odtworzeniew twardym materiale, najczęściej w metalu, modeluwykonanego z nietrwałej masy (glina, wosk itp.) zapomocą —> formy odlewniczej; zależnie od technikiwykonania o. mogą być pełne, masywne lub puste.

  Powszechnie używany jest o. gipsowy stosowanym.in. do wykonywania kopii...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrodowa sztuka

  Umiejętność planowania, zakładaniai kształtowania ogrodów za pomocą elementówprzyrodniczych i architektonicznych. Gł. celemsz.o. jest zaspokajanie potrzeb estet. i utylitarnychczłowieka. W jej rozwoju istotną rolę odgrywały teżczynniki rei., filoz., lit. oraz mai. Sz.o. była znana jużw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /2 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odlewnictwo, odlewanie

  Technika sporządzaniaw -> formie odlewniczej odlewów, najczęściej przyużyciu metalu i stopów metal., lub krzepnących materiałówpiast. (np. wosk, gips itp.). Metodą odlewaniamożna uzyskać przedmioty metal, o najbardziejskomplikowanych kształtach i różnej wielkości.

  O.jako rzemiosło znano od...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrójec, Ogrójec

  1) wyobrażenie Chrystusa modlącegosię po Ostatniej Wieczerzy na górze Oliwnej,w ogrodach Getsemane.

  Temat występuje od okresuwczesnochrześc, ale popularność zyskał w sztucegotyku, w której ukazywano anioła podającego cierpiącemuChrystusowi kielich goryczy (często kielichz hostią umieszczany był na...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpryskowa technika, odprysk, cukrowa technika

  Technika graf. druku wklęsłego. Na płycie metal,odtłuszczonej rysuje się atramentem odpryskowym(woda, guma arab., cukier, barwnik) za pomocą pędzla,pióra, patyka; po wyschnięciu rysunku płaszczyznępłyty pokrywa się werniksem akwafortowym,po włożeniu płyty do wody, cukier rozpuszczając siępowoduje...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczep, obierka, ocet, siestrzan, spinka

  W budownictwiedrewn. poziomy element konstrukcyjny,łączący górą zasadnicze słupy konstrukcyjne; w konstrukcjisłupowo-ramowej o. jest zwykle związany zbelkami nad daną kondygnacją; w budynkach wieńcowycho. (bal do ocapiania, sumiec) nazywasię niekiedy bale wieńca (zazwyczaj o większymprzekroju niż...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okap

  1) dolna krawędź połaci dachu wysuniętaprzed lico ściany, w celu chronienia jej przed ściekającąwodą deszczową;

  2) —> obdaszek;

  3) —> kominek.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  EWOLUCJONIZM (ang. <evolutimism> od evolution = rozwinięcie, stopniowy rozwój) fr. evolutionnisme; nm. Evolutionisinus, Entwicklungstheorie

  Wspólna nazwa przyznawana dok­trynom, które rozwój świata materialnego, powstanie i rozwój życia organicznego, pojawienie się i rozwój życia psychicznego, rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /2 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA

   

  EWOLUCJA ^c. evoluta = rozwijanie (zwo­jów papirusowych)) ang. evolution; fr. evolution; rmi. Evolution, Entwicklung

  Termin w zasadzie pochodzenia angiel­skiego, zaczerpnięty z języka potocznego, użyty przez H. Spencera na określenie po­wszechnego prawa rozwoju wszechświa­ta, a następnie przyjęty w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /8 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA TWÓRCZA

   

  EWOLUCJA TWÓRCZA (tłum. fr. ) ang. creative evolution; nm. schapferische Entwicklung

  Termin H. Bergsona, stanowiący tytuł jednego z jego dzieł (1907), w którym autor stara się wykazać, że najistotniejszą właściwością życia jest —> dynamizm (1) ewolucyjny jako siła napędowa (elan vital)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /02.11.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt

Do góry