Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Okleina, /ormr

  Cienkie (ob. najczęściej od 0,6-1,0 mm)arkusze drewna używane do oklejania (fornirowania)wyrobów stolarskich, zwł. mebli wykonanych zmniej cennych gatunków drewna; dawniej o. cięto piłąręczną (o grubości kilku mm), później piłą mech., aod kon. XIX w. specjalnymi maszynami skrawającymipłaty drewna za...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołtarz

  Miejsce składania ofiar kultowych, znaneniemal we wszystkich rozwiniętych religiach. Pierwotnąformą o. były wzniesienia usypane z ziemi lub naturalne kamienie. W staroż. Egipcie o. wiązały sięz kultem zmarłych (płyty lub stoły przy grobach); wświątyniach ustawiano o. na dziedzińcach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oleodruk

  Reprodukcja wykonana techniką o l e o -graf ii, tj. wielobarwnego druku farbami z dodatkiemoleju, naśladująca obrazy olejne; potocznie takżewielobarwna reprodukcja uzyskiwana technikąchromolitografii, farbami bez dodatku oleju, któraprzez powleczenie werniksem otrzymuje lśniącą...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okład, sukienka, koszulka

  Metal, ozdoba i osłonazakładana na ikonę, częściowo zasłaniająca malowidło,mogła pozostawić widoczne tylko odkryte częściciała postaci, zakrywać jedynie tło, a odsłaniać całąpostać (basma), lub też pokrywać tylko partie szat(riza).

  O. wykształcił się prawdopodobnie w Bizancjumw związku z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omoforion

  Część stroju liturg. biskupów w kościołachobrządku wsch.; długi szeroki pas jedwabnejmaterii zdobionej haftowanymi krzyżami, noszonyna ramionach, na piersiach udrapowany w formietrójkąta, z końcami zwisającymi na piersi i plecy.

  O. jako oznaka godności biskupiej wykształcił się prawdopodobniepod...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olędry, olendry, holendry

  Nazwa osadników orazwsi zakładanych przez Holendrów w dolinach rzeki na bagnach, w związku z osuszaniem terenów podmokłych;pojawiły się w delcie Wisły na pocz. XVI w.,a następnie w środk. Polsce, zwł. w dolinie Wisły i Wielkopolsce.

  (Holendrzy, obywatele Holandii)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okładzina

  Materiał, którym pokrywa się lica murówzewn. lub ścian wewn. zarówno ze względówpraktycznych (ochrona przed wpływami atmosferycznymi),jak estet. (pokrycie surowego muru).

  O. zewnętrznewiązane są z podłożem zaprawą, wewnętrznebywają umocowywane na ścianieróżnymi metodami, zależnie od materiału.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Olifant

  W sztuce islamu wydrążony i bogato zdobionykieł słoniowy, używany jako ceremonialny puchar.Znane są gł. o. z Iraku i Sycylii. Przyjęły się równieżna dworach eur. w średniowieczu,

  (franc. olifant, z łac. elephantus 'słoń')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oktoechos, oktoich

  W kościołach obrządku wsch.księga liturg. zawierająca bogaty materiał hymnograficznydla poszczególnych nabożeństw dni cyklu tygodniowego,powtarzającego się w o. osiem razy wgośmiu tonacji śpiewu liturg. Co osiem tygodni w rokuliturg. powtarza się więc teksty modlitw zapisanychw o.

  Powiązanie hymnów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ołowioryt

  Technika graf. druku wypukłego, polegającana wycinaniu rysunku w blasze lub klockuołowianym; także rycina wykonana tą techniką.

  W o.oprócz wycinania narzędziami do drzeworytów możnałączyć sposoby stosowane w drzeworycie groszkowanym.

  W technice o. wykonano wiele drukówlud. (zbiory Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Pimen Dodano /02.11.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt

Do góry