Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Parochet

  W liturgice żyd. kotara zasłaniającawnękę na rodały w —> Aron Hakodesz; p. wykonywanoz ciężkich tkanin jedwabnych, aksamitnych,brokatowych lub adamaszkowych, zdobiono haftem(ornamenty arabeskowe, motywy zwierzęce, emblematykultowe i napisy hebr.); w niektórych wszytybył pośrodku prostokątny, zazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parawan

  Sprzęt przenośny, ścianka składająca sięz kilku skrzydeł ruchomych, połączonych zawiasami;ramy skrzydeł z listew drewn., bambusu lub prętówmetal, wypełniano kosztownymi tkaninami, pergaminemz malowidłami lub płycinami zdobionymiinkrustacją, laką itp.; p. pochodzą z Chin; pojawiłysię w eur...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papier pigmentowy

  Papier pokryty równą warstwązabarwionej żelatyny, który przed użyciem należyuczulić w wodnym roztworze dwuchromianu potasowegolub amonowego. Rysunek negatywowy albopozytywowy (zależnie od stosowanej techniki) przenosisię na p.p. przez naświetlenie metodą kontaktową.

  Naświetlony obraz albo wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pantalony

  Spodnie długie do kostek, w XVI-XVIII w.luźne, noszone gł. przez chłopców i ubogą ludnośćmiejską; w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiejstały się symbol, ubiorem sankiulotów, a w XIX w.weszły do oficjalnej mody męskiej.

  Zmieniając okresowoszerokość nogawek, rodzaj i kolor tkaniny, p.stały się...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parcela

  Działka gruntu wydzielona w terenie, oznaczonaosobnym numerem hipotecznym, przeznaczonapod całkowitą lub częściową zabudowę albodo innego użytkowania,

  (niem. Parzelle, franc. parcelle)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papier przedrukowy

  Papier pokryty warstwąrozpuszczalnego w wodzie kleju (guma arab., krochmal,żelatyna) z niewielkim dodatkiem barwnika i gliceryny.

  Na p.p. nadają się papiery mocne, słabo klejoneo różnej strukturze; rysunki na p.p. wykonujesię kredką, tuszem litograficznym lub też drukuje sięodbitki farbą przedrukową...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pantofle

  Lekkie i płytkie, nie zakrywające kostkiobuwie tekstylne lub z miękkiej skóry, od 1 poł. XVII w.najczęściej na obcasie, znane od XVI w.

  (niem. Pantoffel lp, z wł. panłofola lp)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park

  Założenie ogrodowe o charakterze krajobrazowymodznaczające się przestrzenno-kompozycyjnympowiązaniem z okolicznym krajobrazem; wogrodach barok. XVII i XVIII w. dotyczyło częstoprzyległych terenów zwierzyńców lub naturalnieukształtowanych obszarów objętych ogólną kompozycjąprzestrzenną i w miejscach...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papirus

  1) roślina {cyperus papyrus) rosnąca w Egipciew delcie Nilu, symbol Dolnego Egiptu będący popularnymmotywem dekor.; używany w życiu codziennymdo wyrobu mat, sznurków, żagli, koszyków,sandałów, łodzi, a także w budownictwie (kam. transpozycjąsą kolumny papirusowe);

  2) materiał piśmiennyużywany w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pantokrator

  Typ ikonograf. przedstawień —> JezusaChrystusa, spotykany od VI w., wykształcony ostateczniepo okresie ikonoklazmu (VIII-IX w.), szczególniepopularny w sztuce wczesnochrześc; Chrystusukazany jest jako brodaty mężczyzna o surowym obliczu,z włosami sięgającymi ramion, prawą dłonią wykonujegest...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt

Do góry