Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KOMIEROWSKI Jakub (zm. 13 I 1807), gen. poi.

  Uczestnik powstania kościuszkowskiego, w XII 1806 mianowany gen. ziemskim woj. pomorskiego. Poległ pod Pieniążkowem, w walce z prus. oddziałem por. Eichstadta.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISARZE WOJENNI

  Korpus urzędników wojsk, zajmujących się zaopatrzeniem armii, utworzony 16 IV 1805, podległy intendentowi generalnemu WA Pierre’owi Daru. W ich gestii znajdowały się szpitale, ambulanse, organizacja etapów, konwoje wojskowe, żywność, umundurowanie i wyposażenie, więzienia wojsk, i koszary.

  Przy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDUITLISTA albo lista konduity

  Lista sprawowania się, zawierająca szczegółową opinię przełożonych o danym żoł. lub ofic. Uwagi te wpisywano ok. 11 i 1 VII każdego roku.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFEDERACJA GENERALNA NARODU POLSKIEGO

  Ogłoszona przez Sejm 28 VI 1812, miała mobilizować Polaków do walki z Rosją. Z inspiracji Napoleona wzorowana na tradycjach dawnej Rzeczypospolitej, czym zamierzano zjednać sobie konserwatywną szlachtę w zaborze ros. Na jej czele stanął ks. Adam Kazimierz Czartoryski.

  W rzeczywistości działaniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKORDAT

  Układ między Francją a Stolicą Apostolską, podpisany w nocy z 15 na 16 VII 1801, regulujący sporne kwestie wynikające z dziedzictwa Rewolucji. Bezpośrednio po zamachu stanu 18 Brumaire’a Bonaparte złagodził politykę państwa wobec Kościoła, zezwalając na powrót niektórych księży z zagranicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOGRIWOW Andriej Siemionowicz (1775 - 1825), gen. ros.

  Od 1789 w służbie wojsk., ulubieniec cara Pawła I, organizował jego wojsko w Gat-czynie. 1796 gen.-mjr, szef huz. i kozaków gwardii. Pod Austerlitz dowodził kaw. gwardii, a pod Lidzbarkiem Warmińskim i Frydlandem korpusem gwardii. Po zawarciu pokoju w Tylży opuścił służbę, ale powrócił do niej w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOJDANÓW, m. na Białorusi, na płd. od Mińska

  Gdzie 15 XI 1812 Rosjanie rozbili 3-tys. oddział gen. Kosseckiego. Idący z Wołynia na czele Armii Dunajskiej adm. Cziczagow wysłał na Mińsk straż przednią pod komendą gen. Lamberta z rozkazem zajęcia tego miasta i przecięcia w ten sposób drogi WA cofającej się spod Moskwy. Gub. Mińska gen...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEIST VON NOLLENDORF Friedrich Heinrich Ferdinand (9 IV 1762 - 17 II 1823), marsz. prus.

  Ur. w Berlinie, uczestniczył w wojnach z rewolucyjną Francją. W 1806 musiał kapitulować wraz z garnizonem Magdeburga. W kampanii 1813 odznaczył się pod Budziszynem, Dreznem, Kulm i Lipskiem, dowodził korpusem w kampanii 1814, doznał porażki pod Montmirail, ale pokonał Napoleona pod Laon. Zm. w Berlinie.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOKARDA

  Ozdobnie zawiązana wstążka, często kółko z odpowiednio uformowanej ozdobnej taśmy. Nazwa pochodzi od franc. coą (kogut), początkowo bowiem kokardy były układane z kogucich piór. K. oznaczała zazwyczaj przynależność państwową albo dynastyczną. W początkach Rewolucji przyjęto we Francji k...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLICKI Stanisław (16 XI 1775 - 23 IV 1847), gen. poi.

  Ur. w Drużewie k. Ostrołęki, od 1791 w służbie wojsk. Brał udział w kampanii 1792 i powstaniu kościuszkowskim, 1797 wstąpił do Legionów Polskich we Włoszech, ranny w obronie Mantui, przeszedł z piech. do p. ułanów, w 1804 szef szwadronu. Od 1808 walczył w Hiszpanii, m.in. pod Epilą, Saragossą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /705

  praca w formacie txt

Do góry