Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Perystyl

  Dziedziniec lub ogród otoczony dookołaportykiem kolumnowym w świątyniach egip.; w zamożnychdomach gr., w domach patrycjatu rzym. -ogród położony zazwyczaj w głębi domu otoczonyportykiem kolumnowym,

  (łac. peristylum, z gr. peristylos 'otoczony kolumnami')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Persjarstwo

  W nomenklaturze XVIII-wiecznej wyrób pasów kontuszowych, bort i tkanin litych; manufaktury i warsztaty wyrabiające te rodzaje tkanin nazywano persjarniami.

  (od pers. w znaczeniu 'dywan perski')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pergola

  Budowla ogrodowa składająca się z dwóchrzędów słupów podtrzymujących poziomą konstrukcjękratową, na której rozpinane są rośliny pnące; p.była znana w staroż. Rzymie i wykorzystywana douprawy winorośli; stosowana często we wł. ogrodachrenes.; również rozpowszechniona szeroko w ogrodachdworskich...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personifikacja

  W sztukach piast, przedstawieniew postaci ludzkiej, zaopatrzonej w atrybuty, pojęćabstrakc: Eklezja i Synagoga, cnoty i grzechy, sztukiwyzwolone, cztery żywioły, pory roku, pokój, sprawiedliwość,miłość, miłosierdzie i inne.

  (franc. personification)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Periaktoi, telari

  Element —» dekoracji teatr.; urządzenieumożliwiające szybką wymianę malowanychdekoracji podczas przedstawienia; w postaci systemuobrotowych graniastosłupów (na każdej ich ścianienamalowany był inny fragment dekoracji); stosowanew teatrach renes. i barok, (współcześniesporadycznie).

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa malarska

  Umiejętność ukazywaniatrójwymiarowych przedmiotów na płaszczyźnie,zgodnie z prawami widzenia. Przyjmując jako podstawęprawa rządzące p.m. wyróżniamy: perspektywęlinearną, barwną i powietrzną.

  1) Perspektywalinearna oparta na zasadzie pozornegozmniejszania się przedmiotów w miarę ich oddalaniasię...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /3 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perizonium

  Drapowana opaska okrywająca biodraukrzyżowanego Chrystusa; na rom. przedstawieniachpiast, o sztywnych fałdach pionowych, związanychwęzłem z przodu, sięga od pasa do kolan; wgotyku stała się krótsza, o bogato i fantazyjnie drapo-. wanych fałdach, węzeł przesunął się na bok; od XVII w.wąskie p...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywa ogrodowa, prospekt

  Widok z określonegomiejsca na charakterystyczne akcenty założeniaogrodowego lub na otaczający krajobraz, wyznaczanyaleją, szeregami rzeźb, amfiladą, duktem,prześwitem, kanałem, rzeką, drogą; w ogrodach renesansui baroku p.o. łączyły poszczególne składnikiprzestrzenne w układach regularnych i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perkal

  Tkanina bawełniana o splocie płóciennym,jednobarwna lub drukowana. Określenie to rozpowszechniłosię w XIX w. P. używano na bieliznę i lżejsząodzież damską i dziecięcą,

  (franc. percale, hiszp., port. percal)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peplos

  Ubiór staroż. Greczynek pochodzenia doryckiego, znany od czasów Homera; sporządzany z prostokąta tkaniny wełnianej, którą owijano ciało i spinano na ramionach.

  Przed spięciem odginano górną część p. na zewnątrz, w tzw. apoptygnę sięgającą do pasa, później dłuższą. P. był luźny lub przepasany...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry