Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pludry

  Nazwa używana w Polsce od XVI do XVIII w. na określenie spodni noszonych do ubioru zagranicznego, sięgających najwyżej do kolan; najpierw określało się tym terminem spodnie szyte wg mody niem. lancknechtów w 1 poł. XVI w., wykonane z sukna lub aksamitu, skrojonego w wąskie listwy, złączone w pasie i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochylnia, poterna

  Podziemny, pochyły chodnik w dziełach fortyfikacji stałej, łączył wnętrze twierdzy z fosą; p. budowano z drewna lub jako sklepione korytarze murowane.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plusz, półplisia

  Tkanina pólwełniana o bawełnianejlub jedwabnej osnowie, od XIX w. także tylko bawełniana,jednobarwna. P., podobnie jak —> aksamit,posiada dodatkową osnowę włosową, znacznie wyższąniż w aksamicie.

  W XVI-XVIII w. używany p. jakotkaniny odzieżowej, w XIX w. także na obicia meblii zasłony; p...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plecionkowa konstrukcja

  Ściana wykonana zpionowych żerdzi przeplecionych wikliną lub gałęziami,niekiedy oblepiona gliną.

  Starsze p.k. wykonywanebyły z żerdzi wbijanych bezpośrednio w ziemię,przy czym budynki miały plan owalny lubzaokrąglony na rogach i kryte były dachami sochowymi(—> sochowa konstrukcja...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pocztówka

  Karta pocztowa o formacie ustalonym,której jedną stronę przeznaczono na korespondencję,drugą - wypełnia często barwna reprodukcjadzieła sztuki.

  Bardzo popularne w kon. XIX i XX w.,wydawane masowo przez zakłady graf., salony sztuki,niekiedy kolekcjonowane.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatew, leżeń, płatwia

  Pozioma belka prostopadłado więzarów, podpierająca krokwie; występujeteż w innych miejscach —» więźby.

  Rozróżnia się p.: stopową, najniższą, spoczywającą na ostatkach(zw. niekiedy stratnikami), środkową podpierającąwięzary na różnych wysokościach, oraz najwyższą-kalenicową - pod...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plakieta

  Płytka dekor., najczęściej prostokątna, metal.,ceram., mozaikowa, z kości słoniowej, zdobionaprzedstawieniem albo ornamentem reliefowym, mai.,będąca samodzielnym przedmiotem artyst., nakładanana przedmioty rzemiosła artyst. Zob. też medal.

  (franc. plaąuette)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plateresco

  Styl w sztuce hiszp., rozwijający się odkon. XV w. do poł. XVI w., będący odpowiednikiemwczesnego renesansu. P. przejawił się najpełniej w architekturze.

  Cechowało go szczególnie silne zamiłowanie do obfitej dekoracji, zbliżonej swym charakteremdo ornamentacji wyrobów złotniczych (stąd nazwap.), w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plakietka wotywna

  Płytka metal, wykonana zazwyczajze srebra, zawieszana na ołtarzu lub kołoprzedstawień świętych dla uproszenia łask lub jakowyraz dziękczynienia za łaski otrzymane.

  P.w. bywająróżnego kształtu i wielkości, przeważnie mają formęprostokątną z grawerowanymi lub repusowanymiprzedstawieniami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Platerowanie

  Technika pokrywania metali nieszlachetnychwarstewką srebra, polega na wprasowywaniuna gorąco folii srebrnej na blachę miedzianą lubmosiężną; z takiego surowca formowano następnienaczynia.

  Pierwociny tej techniki pojawiają się w starożytności,później zapomniana, ponownie wynalezionaw poł. XVIII w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /05.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt

Do góry