Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Porfir

  Skała magmowa, wulkaniczna, o dużej twardościi połysku, barwy najczęściej czerwonej lub czerwonawej,także zielonej, żółtej i szarej.

  Występuje wkilku odmianach; najpopularniejszy p. kwarcowy, zawierającywydzielone dość duże kryształy kwarcu;dzięki swym walorom dekor. stosowany od starożytnościw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porządki architektoniczne

  Systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, których elementy są powiązane określonymi proporcjami - obliczanymi wg jednostkizw. modułem - i odznaczają się jednolitą formą. Najbardziejcharakterystycznym elementem każdegop.a. jest —> kolumna, a zwł. —> głowica. Podstawowerodzaje p.a. wykształciły się w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /3 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portal

  Ozdobne obramienie otworu wejściowego,na które składają się elementy arch. i rzeźb.

  Po bokachotwór ujmują glify o różnie ukształtowanych profilach,filary, kolumny lub pilastry, dźwigające nadproże lubłuk; p. bardziej rozbudowane mają zwieńczenie w formieodcinków belkowania, szczytów itp. Zależnie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posadzka

  Wykładzina stanowiąca zewn. wykończeniepodłogi, mająca charakter użytkowy i dekor.

  Rozróżnia sie: p. bezspoinową z gliny lub zaprawwapiennych, gipsowych, cementowych itp.; p. spoinowąz desek lub klepek z twardego drewna, taflidrewn. tworzących deseń (tzw. parkiet), płyt kam.lub ceram.; p. mozaikową z...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porte - fenetre

  Zwykłe okno sięgające do podłogii zazwyczaj oddzielone od niej progiem, zaopatrzoneczasem w balustradę zewn.; charakterystyczne dlaarchitektury pałacowej XVII-XIX w.

  (franc. porte 'drzwi', fenetre 'okno')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postimpresjonizm

  Termin używany tradycyjnie,aczkolwiek nieprecyzyjnie, na określenie różnorodnychzjawisk w sztuce franc. ok 1885-1905, będącychbezpośrednim następstwem —> impresjonizmu, leczw różnym stopniu i w odmienny sposób przeciwstawiającychsię jego założeniom i praktyce mai. Droginowych poszukiwań wytyczały...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portki

  Spodnie używane w Polsce w XVI-XVIII w. do ubioru nar., różnej długości, ale zawsze poniżej kolan; szyte z płótna, sukna, półwełnianych lub jedwabnych tkanin, skóry. Wraz z koszulą stanowiły też powszechnie noszoną odzież roboczą.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postmodernizm

  Jedno z najbardziej kontrowersyjnychi najczęściej stosowanych określeń sztuki i kulturyostatniego ćwierćwiecza XX w. Termin ten pojawiłsię w amer. krytyce lit. na początku lat 60., od ok.1976 stosowany też w odniesieniu do architektury przezjej historyków i twórców zarazem (np. Ch. jencks,P. Portoghesi...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /5 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Portret

  Daw. zw. też konterfektem, przedstawienie mai., rzeźb., graf. lub rysunkowe wyglądu konkretnego człowieka (modela). Istnieją różneujęcia portretowe: wizerunek głowy, popiersie, półpostać, ujęcie całopostaciowe (en pied); model może być przedstawiony z profilu,frontalnie (en face) lub "w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /7 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porcelana

  Wyroby ceram. o czerepie białym, nieporowatym,częściowo zeszkliwionym, przeświecającym,otrzymywane z masy (zw. również porcelaną),której podstawowymi składnikami są: kaolin,skaleń i krzemionka; skaleń topi się w wysokiej temp.i łączy w jedną masę nietopliwy kaolin.

  Zależnie odproporcji użytych...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Beda Dodano /06.11.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt

Do góry