Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA

   

  FENOMENOLOGIA (gr. phainómenon = to, co się zjawia, ukazuje + logos = słowo, nauka) ang. phenomenology; fr. phenomenologie; nm. Phenomenologie

  1. Określenie znane już od poł. XVIII w., zastosowane przez J. H. Lamberta (1764) w odniesieniu do zasadniczych postaci poznania empirycznego. W podobnym choć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /4 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIZM

   

  FATALIZM (łc. fatalis = przeznaczony przez los, zrządzony; złowieszczy, zgub­ny) nłc. fatalismus; ang. fatalism; fr. fatalisme; ran. Fatalismus

  Termin stosowany od XVIII w. na okre­ślenie poglądów religijno-filozoficznych nawiązujących do pojęcia —> fatum, uży­wany niekiedy zamiennie — szczególnie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTYCZNOSC

   

  FAKTYCZNOSC (tłum. nm. <Faktizitat>, od faktisch = faktyczny, faktycznie — przy­miotnika i przysłówka dość częstych w ję­zyku potocznym od końca XIX w.) ang. facticity; h.facticite

  W języku francuskim słowo facticite (z nłc. factidus = sztuczny) w potocznym użyciu oznacza cechę szczególną tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALSYFIKACJA

   

  FALSYFIKACJA (tłum. nłc. falsificatio = fałszowanie, podrabianie, oszustwo) ang. falsification; nm. Falsifikation

  metod. Postępowanie zmierzające do obalenia jakiegoś zdania, czyli próba wy­kazania jego fałszywości. Procedura taka obejmuje najczęściej trzy etapy:

  wyprowadzenie odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZ

   

  FAŁSZ (nm. falsch = fałszywy, podrobio­ny, z łc. falsus = mylny, kłamliwy, fałszy­wy, z gr. [s]phallo = zwieść, oszukać) gr. he apdte, to pseudos; łc. falsum; nłc. falsitas (2); ang. false, falsity; fr. le faux, faussete {2); nm. Falsch, Falscheit (2)

  Fałsz logiczny lub poznawczy: twier­dzenie o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKT

   

  FAKT (łc. factum = to, co zostało zrobio­ne, urzeczywistnione; czyn, dzieło) gr. tó hóti (Arystoteles); ang. fad; fr. le fait; nm. Faktum, Tatsache

  Wyraz wzięty z języka potocznego, w któ­rym oznacza coś jednostkowego i niepo­wtarzalnego, coś, co niechybnie zaszło lub właśnie zachodzi, oznacza jakieś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /AlbertK Dodano /06.11.2012 Znaków /3 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puf

  Tapicerski taboret, cylindryczny, czasem kwadratowy lub wielokątny, kryty całkowicie tkaniną lub skórą; pojawił się w Paryżu w poł. XIX w. pod wpływem mody orientalnej, (franc. pouf)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psałterz

  Jedna z najstarszych i najważniejszychksiąg w liturgii chrzęść, zawierająca zbiór 150 psalmówbibl., początkowo uporządkowanych zgodnie zich kolejnością w starotestamentowej Księdze Psalmów,później zgodnie z potrzebami liturgii - zpodziałem na tygodnie i godziny kanoniczne.

  P. uzupełnianezapisami...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Puginał

  Krótka broń kłująca, przeznaczona do samoobrony lub do walki wręcz.

  Pierwsze p., najbardziej zbliżone do noża, miały jednosieczną głownię (do kon. XIV w.); w XV w. wytworzył się tzw. p. lancknechtowski - o wąskiej głowni, oraz szwajcarski -o szerokiej obosiecznej głowni, o jelcu i głowicy w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psyche

  Wysokie, ruchome lustro w prostokątnej lub owalnej ramie zawieszonej na osiach pomiędzy dwiema podporami; popularne we Francji w 2 poł. XVIII w., modne szczególnie w okresie empiru i restauracji,

  (gr. psychl 'tchnienie, dusza')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Gustawa Dodano /06.11.2012 Znaków /238

  praca w formacie txt

Do góry