Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

  Utworzone przez Napoleona na mocy traktatu pokojowego z Tylży (7-9 VII 1807). Obejmowało ziemie II i III zaboru prus. (bez okręgu białostockiego oraz Gdańska), a także skrawek I zaboru prus. (okręg nad-notecki i ziemię chełmińską). Liczyło wówczas 104 tys. km kw. i ok. 2,6 min mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAŚNIEWSKI Walenty (1750 - 9 XII 1813), gen. poi.

  Od 1770 w służbie wojsk., uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego. 1807 wrócił do służby, 1808 dow. 4 psk., 24 X 1810 gen. bryg. Zm. na skutek trudów wojennych po bitwie pod Lipskiem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULM, m. w Saksonii, na płd. od Drezna, w pobliżu granicy z Czechami

  Gdzie 30 VIII 1813 sprzymierzeni wzięli do niewoli franc. korpus Vandamme’a. Bezpośrednio przed bitwąpod Dreznem Vandamme otrzymał od Napoleona rozkaz zajęcia Pirny, by zablokować nieprzyjacielowi drogi odwrotu do Czech. Wykonał wprawdzie to zadanie, ale kiedy 28 VIII pokonani pod Dreznem sprzymierzeni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRUKOWIECKI Jan (15 X 1772 - 17 IV 1850), gen. poi.

  Ur. we Lwowie, syn wysokiego urzędnika austr. Ukończył wiedeńskie Theresianum, 1786 rozpoczął służbę w armii austr., brał udział w wojnie z Turcją 1788-1789 oraz z Francją 1792--1794, m.in. jako adiutant Wurmsera. Wszedł ponownie do służby w X 1806 jako kpt. we franc. dyw. gen. Sucheta, bił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLEWSKI KORPUS STRZELCÓW (Kongens Liyjager Corps)

  Ochotniczy oddział lekkiej piech. duń., utworzony 1801 ze średnio zamożnych mieszkańców Kopenhagi do obrony miasta przed flotą ang. W 1807 korpus dzielnie bronił się przed ang. inwazją, potem walczył z hiszp. dyw. gen. La Romany. Włączony do regularnej armii, liczył się na liście starszeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRÓLEWSKI LEGION NIEMIECKI (King s German Legion)

  Formacja na służbie ang., złożona z cudzoziemców, głównie Niemców. Kiedy w 1803 gen. Mortier zajął Hanower, król ang. Jerzy III, będący równocześnie elektorem hano-wer., polecił 28 VII 1803 ppłk. van der Deckeno-wi utworzenie p. dla Hanowerczyków, którzy nie chcieli służyć Francuzom. Van der...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRASNE, m. 50 km na zach. od Smoleńska, na drodze do Orszy

  Od 15 do 20 XI 1812 toczyły się tu zacięte walki między cofającymi się korpusami WA a ros. strażą przednią. Po kilku dniach postoju w Smoleńsku, kiedy to próbował uporządkować swoją armię, Napoleon ruszył dalej na zach., w kierunku Orszy.

  Wyprzedził go już w K. Miłorado-wicz ze swoją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRAY DE KRAJOWA Paul (1735 - 1804), gen. austr.

  Ur. na Węgrzech, sławę zyskał w wojnie siedmioletniej 1756-1763, 1788 stłumił powstanie Wołochów, 1790 gen. Uczestnik wojen z rewolucyjną Francją, 1799 zastępował chorego Melasa na czele armii we Włoszech. Pokonał Scherera 5 IV 1799 pod Magnano, 1800 odzyskał Man-tuę. 1800 zastąpił arcyks...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

  Napoleon przybył tu 15 IX 1812, w kilka dni po zwycięskiej bitwie pod Mo-żajskiem. Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Dlatego też cesarz w eskorcie żoł. Davouta zdecydował się wydostać za miasto. Przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /2 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREUTZ Kiprian Antonowicz (1777 - 1850), gen. ros.

  Z pochodzenia Inflantczyk, służył na dworze Stanisława Augusta, był jego adiutantem, towarzyszył mu po abdykacji w Grodnie i Petersburgu. Po śmierci króla wstąpił w 1801 do armii ros. jako płk.

  Uczestnik kampanii 1806-1807, dostał się do niewoli pod Morągiem. W kampanii 1812 dowodził tylną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry