Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rotunda

  1) budowla centr. na rzucie koła, mającawewnątrz najczęściej jedno pomieszczenie kryte kopułą;może stanowić budynek zamknięty, czasem otoczonykolumnadą, bądź otwierający się kolumnadą na zewnątrz(monopteros);

  2) obszerne pomieszczenie narzucie koła, zwykle kryte kopulasto; szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romer

  Kielich do wina reńskiego, ze szkła o różnychodcieniach zieleni, również ze szkła bezbarwnego,o czaszy kolistej lub jajowatej, z cylindrycznym,pustym w środku trzonem, ozdobionym brodawkamii guzami różnie uformowanymi oraz podniesionejstopie utworzonej ze spiralnie zwiniętej nici szklanej;wykształcił się...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rondo

  Ogólnie plac o rzucie kolistym; od pocz. XX w. węzeł komunikacyjny w mieście, w kształcie koła z promieniście wbiegającymi ulicami. Dozwolony skręt pojazdów tylko w prawo (przy ruchu prawostronnym) znacznie usprawnia ruch, zwiększa przelotowość i bezpieczeństwo,

  (franc. rondeau, od rond...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolka nieba

  Motyw ikonograf. w sztuce wschodniochrześc. ukazujący firmament jako zwój trzymany przez dwóch aniołów; motyw ten, ilustrujący słowa Księgi Izajasza: "Niebiosa zwijają się jak zwój księgi" (Iz. 34,4) i Apokalipsy św. Jana: "Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija" (Ap. 6,14), występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyczny ogród

  Forma ogrodu krajobrazowego i kierunek w sztuce ogrodowej, rozwijający się w Europie w 1 poł. XIX w. pod silnym wpływem ang. ogrodów krajobrazowych; wykształcił się z ogrodów sentymentalnych, różniąc się od nich przede wszystkim programem ideowym, w którym znalazł odbicie charakterystyczny dla romantyzmu...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzajowe przedstawienie, genre

  Przedstawieniew malarstwie, grafice, rzeźbie sceny z życia codziennego,również sceny związane ze zwyczajamilub obrzędami, a także z życiem towarzyskim.

  Znanejuż w starożytności (reliefy i drobna plastykaegip., wazy gr. i etruskie, freski pompejańskie) i średniowieczu(rzeźbione głowice rom...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romantyzm

  Nurt dominujący w sztuce eur. w latach1820-60, którego początki sięgają w niektórychdziedzinach twórczości poł. XVIII w.; najpełniej przejawiającysię w malarstwie i grafice, gł. ilustracyjnej.

  Zróżnicowaną ideologię r. cechowała przede wszystkimopozycyjność wobec oświecenia i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /6 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogatka

  Niewielki parterowy lub piętrowy budynek u wylotu gł. traktu wiodącego z miasta, pomieszczenie dla miejskiej władzy skarbowej pobierającej opłaty drogowe i celne.

  R. pojawiły się w 2 poł. XVIII w., gdy dawne bramy miejskie zostały wchłonięte przez rozszerzającą się zabudowę miast; wznoszono je...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Romańska sztuka, romańszczyzna

  Styl w sztukachpiast, rozwijający się w XI-XIII w. w podporządkowanejrzym. Kościołowi Europie, a dzięki wyprawomkrzyżowym sięgający na Bliski Wschód poSyrię i Palestynę; wpływy sz.r. doszły także przezRuś Halicką aż po Księstwo Włodzimiersko-Suzdalskie.

  Termin "styl romański" został po raz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /8 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rogatywka, konfederatka

  Czapka męska bez daszka, o główce z kwadratowym denkiem, szyta z sukna lub aksamitu, otoczona futrzaną opuszką (najczęściej z baranka), zdobiona niekiedy kitą z piór.

  Znana w Polsce od XVI w., rozpowszechniona w czasach konfederacji barskiej jako noszona do ubioru nar. konfederatka; w XIX w. używana przez...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt

Do góry