Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rytownictwo, ryt

  Sztuka graf. polegająca na wyryciurysunku na płycie, gł. metal, (metaloryt) lub drewn.,z której po nałożeniu farby wykonuje się odbitki napapierze, przeważnie przy użyciu prasy; uzyskana wten sposób odbitka zw. jest ryciną (daw. grawiurą).

  Termin rzadko używany w odniesieniu do sztukiwspółcz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

  Gł., wielofunkcyjny plac miasta hist. przeznaczonyna miejsce handlu i siedzibę władz komunalnych;jednocześnie węzeł komunikacyjny; w większychmiastach powstawały często r. pomocniczeodciążające r. gł. od części jego funkcji (najczęściejhandl.).

  Budowle związane z r. to: —> ratusz (w pierzeilub...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Russelbecher

  Szklanica ze szkła żółtawego, zielonego,niekiedy niebieskiego, stożkowata, wsparta naniskiej, małej stopie, zdobiona hutniczo dwoma rzędamipęcherzowych guzów, przypominających trąbęsłonia. R. reprezentuje szkło epoki frankońskiej lubmerowińskiej z VII i VIII w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rustyka

  Dekor. opracowanie faktury ściany za pomocąobróbki lica poszczególnych ciosów na wzórnaturalnego łomu kam. lub w podobny sposób. Czołowapłaszczyzna bloku najczęściej ujęta jest w gładkieobramienie: płaskie (zw. szlakiem brzeżnym) lubsfazowane.

  Zależnie od użytych narzędzi rozróżniasię r.: grubo...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozeta

  1) w średniow. architekturze kość. dużykolisty otwór okienny w szczytach lub nad portalami,wypełniony bogatą dekoracją w układzie koncentrycznym(maswerk, witraż); charakterystyczny zwł.dla gł. fasady świątyni;

  2) w ornamentyce motyw stylizowanego, rozchylonego kwiatu (pierwotnie róży),z dośrodkowym...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rubryka

  1) w średniow. rękopisach fragment tekstu- litera, wyraz lub zdanie, zapisany czerwoną farbąrubrą;

  2) w tekście liturg. towarzyszące formułommodlitewnym, pisane rubrą objaśnienia odpowiednichczynności liturgicznych,

  (łac. rubrica 'czerwona farba')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roztruchan, roztuchan, dostuchan

  Wielki, srebrnypuchar, niekiedy zdobiony kamieniami szlachetnymi,zwykle o kształcie zoomorf. (np. orła, pawia, sowy,lwa), używany do wznoszenia toastów i dekorowaniastołu; rozpowszechniony gł. w 2 poł. XVI i wXVII w.

  (wsch.-tur. rustugen, rostukan)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruletka, radełko

  Narzędzie używane w technikachgrafiki wklęsłej, składające się z małego ruchomego,naciętego w prążki lub punkciki, stalowegowalca albo krążka, osadzonego na osi umocowanej wmetal, uchwycie; przez bezpośrednie posuwanie walcapo powierzchni płyty metal, otrzymuje się drobnenacięcia metalu bądź...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rożkowanie

  Technika zdobienia ceram., polegającana malowaniu angobami za pomocą naczyńka glinianegow kształcie rożka z małym otworem i umieszczonymw nim gęsim piórem lub wąską rurką szklaną,przez którą wycieka angoba; rowkowaniem wykonujesię linie poziome, faliste, kropki, rozetki itp.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Runka

  Broń drzewcowa mająca żeleźce trójdzielne,zbliżone kształtem do trójzęba, z długim grotempośrodku i dwoma odroślami bocznymi tworzącymipółksiężyc, wywodząca się z Włoch, rozpowszechnionaw krajach Europy Zach. w XVI w.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt

Do góry