Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rzemiosło artystyczne, sztuka użytkowa, sztuka zdobnicza

  Dziedzina sztuk piast, obejmująca wytwórczośćrzemieślniczą o charakterze artyst. przedmiotówdekor. lub codziennego użytku; termin rz.a. (wodniesieniu do czasów nowszych zw. czasem —» rękodziełemartystycznym) wprowadzono wkon. XIX w. na określenie przedmiotów wykonanychręcznie przez rzemieślnika-artystę...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sajeta

  W XVI-XVIII w. tkanina z wełny czesankowej lub półwełniana wyrabiana w zach. Europie; do Polski importowano s. jako dość drogą tkaninę odzieżową; w XVIII w. wyrabiano pod tą nazwą najlepsze sukna w poi. manufakturach.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saczek, suspensorium

  W renes. ubiorze męskim watowanyworeczek, pokryty ozdobną tkaniną, chroniącygenitalia; szczególnie modny w Niemczech, weFrancji i Hiszpanii; analogiczna osłona płytowa występowaław zbrojach renes., gł. niemieckich.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeźba

  Jedna ze sztuk piast., której dzieła - równieżzw. rzeźbami -są kompozycjami trójwymiarowymi(w przeciwieństwie do malarstwa i grafiki),nie mającymi na ogół funkcji użytkowych (w przeciwieństwiedo architektury i rzemiosła artyst.).

  Dziełorz. może być wolno stojące (w wypadku rz. figur. -rz...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Safiannictwo

  Garbarstwo ałunowo-sumakowe skórkozłowych, rzadziej baranich i cielęcych.

  Technika tapowstała na Bliskim Wschodzie, rozpowszechniła sięw Europie w okresie późnego średniowiecza.

  W Polscepierwsze cechy safiannicze powstały w XVI w.Safiany farbowano na wiele kolorów i wyrabiano znich obuwie, odzież i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzygacz, gargulec, plwacz

  Ozdobne zakończenierynny dachowej, z którego woda deszczowa swobodniespada daleko od lica muru.

  Szczególnie ozdobneformy rz. (fantastyczne zwierzęta, ptaki, demony,potwory, postacie ludzkie) wytworzyła got. architekturafranc, za której przykładem rozpowszechniłysię w całej Europie, stosowane zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sagum

  W staroż. Rzymie płaszcz wojsk, w formiepeleryny, z grubej wełny, noszony pierwotnie przezniewolników i pasterzy; wykonany z kosztownejpurpury i haftowany złotem był strojem imperatorów.

  Zob. też paludamentum. (łac.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rusznica

  Termin używany od 2 poł. XV do pocz.XVII w. na określenie ręcznej broni palnej, obejmującywszelkie pierwotne strzelby lontowe i kołowe,używane w polu, w odróżnieniu od hakownic, którestosowano do obrony murów. Zob. też samopał.

  (czes. rućnice)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzalit

  Występująca z lica elewacji część budynku,tworząca z nim organiczną całość. R. mogą być jedno-,częściej kilkuosiowe, przeważnie na rzucie czworokąta(również półkola, trapezu itp.), na ogół równewysokości elewacji. Stosowanie r. jest charakterystyczneprzede wszystkim dla świeckiej (gł...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryngraf

  Blacha w formie półksiężyca lub małej tarczy osłaniająca górną część piersi, wykształcona z części uzbrojenia ochronnego, zw. obojczykiem; w pocz. XVIII w. r. rozpowszechniły się w wojsku jako oznaka oficera na służbie; w Polsce pod kon. panowania Augusta III obowiązywały wszystkich oficerów...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /06.11.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt

Do góry