Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Settecento

  Lata 1700-ne, czyli XVIII w.; terminużywany w literaturze z zakresu historii sztuki naoznaczenie XVIII w. jako okresu późnego baroku wsztuce wł. (malarze weneckiego settecenta); nie określasię zwykle tym terminem wczesnego klasycyzmuwł. rozwijającego się już od ok. 1760. (wł.)

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sepet

  Skrzynka z drzwiczkami lub opuszczaną ścianką, za którą znajdowały się szufladki, niekiedy dodatkowo z pulpitem do pisania; zazwyczaj zdobiony okuciami, zamkami, intarsją, inkrustacją, obciągnięty skórą albo malowany; służył do przechowywania klejnotów, różnych drobiazgów, dokumentów; często...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sevres

  Wyroby porcelanowe produkowane od 1756w Sevres (k. Paryża) w fabryce porcelany (przeniesionejz Vincennes, czynnej od 1741); do 1770 S. specjalizowałosię w produkowaniu przedmiotów z porcelanymiękkiej, później także twardej.

  Porcelanę z S. cechowaływyszukane barwy (szafirowe, zielone, czerwone),dekoracje...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sepulkralna sztuka

  Określenie stosowane do różnychgałęzi sztuki związanej z budownictwem i dekoracjącmentarzy i grobów. Do zabytków sz.s. należąnp. piramidy egip., stele gr., sarkofagi rzym.,freski zdobiące wnętrza katakumb, cmentarze (np.Campo Santo w Pizie), mauzolea, nagrobki itp.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sederowe naczynia

  W liturgice żyd. naczynia rytualneużywane w święto Pesach, w czasie uczt sederowych;należą do nich —» kaara i —> puchary sederowe;zastawę sederową przechowywano przez cały rok wozdobnej skrzyni, wyjmowano ją uroczyście i używanotylko z okazji święta Pesach, jednego z najważniejszychświąt...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sfinks

  W sztuce staroż. Egiptu wyobrażenie leżącego lwa z głową ludzką (zwykle portretem władcy), pojawiające się od okresu Starego Państwa, lub zwierzęcą (zazwyczaj symbol bóstwa); najsłynniejszy s. w Gizie wykuty w monolitycznej skale; mniej liczne przedstawienia s. stojących, kroczących, masakrujących...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serdab

  W architekturze staroż. Egiptu niewielkakomora wewnątrz świątyń i kaplic grobowych —»mastaby, w której ustawiony byl posąg zmarłego; s.byl całkowicie odizolowany od pozostałych pomieszczeń,jedynie wąska szpara umożliwiała zmarłemu wżyciu pozagrobowym na kontakt ze światem (przyjmowanieofiar...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekretarzyk

  Nazwa używana w Polsce od ok.XVIII w. na określenie biureczka damskiego, przeważniew kształcie stolika z płytą do pisania (odchylanąlub wysuwaną) i nastawką zawierającą szufladki i skrytki;s. bogato zdobiono intarsją, brązami, porcelaną,rycinami itp.; były rozpowszechnione w różnych odmianach,m.in.:...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Serpentyn

  Staropol. żmijowiec, wężowiec, minerał,z charakterystycznymi żyłami i wtrąceniami o barwieżółtozielonej, ciemnozielonej, z jasnymi lub ciemnymiplamkami; twardość w skali Mohsa 2,5-5,5.

  Często poprzerastany żyłkami i cętkami jaśniejszychminerałów s. tworzy większe masy skalne zw...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekretera

  Nazwa nadawana różnym odmianomwielofunkcyjnych mebli skrzyniowych przeznaczonychdo pisania, które zastąpiły —> kabinet; we Francjiod kon. XVII w. różne odmiany występują najczęściejpod nazwami złożonymi, jak np. secretaire en pente, aabattant, en tombeau albo a dessns brise, a pansc i in., wAnglii także...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry