Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sklepienie

  Konstrukcja budowl. wykonana z kamienianaturalnego, sztucznego lub cegły (rzadziej zmonolitu, np. żelazobetonu), o przekroju krzywoliniowym,służąca do przekrycia określonej przestrzenibudynku.

  Technikę przesklepiania stosowano już naszeroką skalę w staroż. Rzymie. Prototypem s. konstrukcyjnegobyło s...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /6 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sklepienny pas, gurt

  Płaski, konstrukcyjny łukpodsklepienny z cegły lub kamienia, wsparty nadwóch podporach, wzmacniający i podtrzymującysklepienie.

  Występuje między przęsłami w sklepieniachkolebkowych, krzyżowych i krzyżowo-żebrowych(—> sklepienie).

  W architekturze nowoż. pasysklepienne, wyrobione w gipsie lub tynku...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Singerie

  Motyw dekor. przedstawiający sceny z małpami (najczęściej ujęte humorystycznie i karykaturalnie), charakterystyczny dla ornamentyki rokoka,

  (od franc. singe 'małpa')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sgabello

  Odmiana renes. krzesła o oparciu z jednej deski i trójkątnym lub wielobocznym siedzisku wspartym na dwóch lub czterech ukośnie ustawionych podporach z desek; s. bywały również bez oparcia, podobnie jak —> taborety; rozwinęły się we Włoszech w XV w., a rozpowszechniły w XVI w.; bywały bogato rzeźbione; w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sinopia

  Rysunek wykonany pałeczką z czerwono--brązowej ziemi wydobywanej w miejscowości Sinopenad M. Czarnym; termin przyjęty na określenieszkiców lub podrysowań w póżnośredniow. malowidłachściennych; s. ujawniają się w skutek odpadnięćfresku lub jego zdjęcia do celów konserwatorskich.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sgraffito, graffito

  1) jednaz technik dekor. malarstwaściennego, polegająca na pokryciumuru kilkoma (najczęściej dwiema) warstwamibarwnego tynku i na częściowym zeskrobywaniuwilgotnych warstw górnych za pomocą ostrych narzędzi,w ten sposób w wydrapanych partiach odsłaniasię kolor warstwy dolnej i powstaje dwu- lubkilkubarwna...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sirdab

  We wczesnośredniow. architekturze muzułm. podziemna komnata, niekiedy z basenem, zabezpieczająca przed dotkliwymi upałami. Najbardziej znane były s. w pałacach Abbasydów w Iraku.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sheratona meble

  Typ klasycyzujących mebli ang.;nazwa pochodzi od nazwiska projektanta mebli, T.Sheratona, autora sztychowanych wydawnictw przeznaczonychdla ebenistów; eliminowany z opracowańnauk. termin "styl Sheratona" odnosi się zazwyczajdo typu mebli wykonanych na podstawie rysunkówwzornika The Gabinet - Maker and...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /1 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sistrum

  Instrument muz. perkusyjny, idiofon; przez metal, kabłąk przechodzi kilka poprzecznych, luźno osadzonych pręcików, czasem z blaszkami w kształcie kółek; staroegip. instrument obrzędowy.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siatka

  Ochrona fryzury męskiej lub kobiecej, wykonywanaz różnego rodzaju nici, najczęściej jedwabnych,często z nićmi metal., wysadzana perłami lubszlachetnymi kamieniami, używana już w czasachrzym., następnie w średniowieczu, szczególnie modnaw ubiorze renes., a później w modzie kobiecej XIXi XX w. Zob. też...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Klemencja Dodano /07.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt

Do góry