Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest samouszkodzenie?

  W niedawnym artykule przeglądowym na temat samouszkodzeń (NSIB) Gratz I (2003) proponuje następującą definicję: „Zamierzone wyrządzanie sobie krzywdy | można zdefiniować jako celowe, bezpośrednie niszczenie lub zmienianie tkanek j ciała bez świadomej intencji samobójczej, jednak prowadzące do urazu na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przynależność do mniejszościowej grupy etnicznej

  W Stanach Zjednoczonych samobójstwa są najczęstsze wśród nastolatków pochodzenia indiańskiego (Anderson, 2002; Middlebrook, LeMaster, Beals, Novins i Manson, 2001). W dalszej kolejności są nastolatki rasy kaukaskiej i czarnej, natomiast najniższe wskaźniki odnotowuje się pośród osób pochodzących z Azji i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTOLATKI Z ZACHOWANIAMI PROBLEMOWYMI A DYSREGULACJA EMOCJONALNA

  Uważamy, że dialektyczna terapia behawioralna jest najbardziej odpowiednia dla tych nastolatków o tendencjach samobójczych, u których dysregulacja emocjonalna przybiera bardziej chroniczne formy i u których współwystępują różne inne problemy (np. niektórzy z nich spełniają kryteria diagnostyczne dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY ZE ZDEFINIOWANIEM ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH

  Jednym z wyzwań, jakim muszą stawić czoło autorzy książki o samobójstwie, jest brak jasnych definicji w dziedzinie badań suicydologicznych. Nie ma zgodności w definiowaniu próby samobójczej lub samouszkodzeń bez tendencji samobójczych (NSIB). Wielu specjalistów z tej dziedziny używa różnych terminów na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /5 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PROBLEMU

  Samobójstwa nastolatków są poważnym problemem zdrowia publicznego oraz przyczyną co najmniej 100 000 zgonów rocznie w tej grupie wiekowej na całym świecie (WHO, 2002). W Stanach Zjednoczonych samobójstwo jest częstszą przyczyną zgonów wśród nastolatków niż wszystkie przyczyny naturalne razem wzięte:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /jolka Dodano /27.05.2014 Znaków /4 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezbędność instrukcji w badaniach sondażowych

  Niebagatelnym wymaganiem stawianym badaniom sondażowym jest należyte stosowanie w nich instrukcji, czyli odpowiednich wskazań i pouczeń związanych z zadawanymi badanym pytaniami (por. H.D. Mummendey, 1987, s. 68-71). Mówi się, że nawet drobna korekta instrukcji może wpłynąć na jakość odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany wywiadu

  Z uwagi na różny sposób przeprowadzania wywiadu można mówić o kilku jego odmianach, nazywanych tu także określonymi technikami sondażu z zastosowaniem wywiadu. Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany.

  Wywiad nieskategoryzowany — nazywany też wywiadem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejność pytań kwestionariuszowych

  Nie bez znaczenia z metodologicznego punktu widzeniajest także kolejność zadawanych pytań osobom badanym. Przede wszystkim pytania sondażowe powinny stanowić dla badanych pewną zwartą i logiczną całość. Chodzi głównie o to, aby podawane były w kolejności zgodnej z poczuciem logiki każdego z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywiad i jego osobliwości

  Cechą konstytutywną badań, o których tu mowa, jest wywiad. Jest on sposobem gromadzenia interesujących badacza informacji w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi. W przeprowadzeniu wywiadu uczestniczą co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Rozumiany w ten sposób wywiad polega przeważnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie metody sondażu

  Czym jest metoda sondażu

  Najogólniej przez metodę sondażu rozumie się metodę badań, której podstawową funkcjąjest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstytutywną metody sondażu jest „wypytywanie” czy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 871

  praca w formacie txt

Do góry