Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Supraporta

  Panneau dekor. umieszczone nadotworem drzwiowym, wypełnione dekoracją rzeźb.,freskową lub malowidłem na płótnie ujętymi w stiukowelub drewn. obramienie; s. pojawiła się w pałacachrenes; charakterystyczna dla okresu baroku, rokokai klasycyzmu.

  (łac. supra portam 'nad drzwiami')

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbol

  W sztukach piast, znak umowny posługującysię przedstawieniem przedmiotu konkretnegojako ekwiwalentu określonej zwięzłej treści pojęciowej(gołąb = pokój, krzyż = chrześcijaństwo).

  W różnychepokach mogą zmieniać się treści, które dany s.wyraża (np. wąż - w starożytności symbol zbawienia,w...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suprematyzm

  Kierunek w sztuce abstrakc. stworzonyprzez K. Malewicza, który ograniczał stosowaneformy do kwadratu, prostokąta, prostej linii, kołai krzyża. Przeświadczony, że trwałe wartości sztukistanowią wyłącznie walory formy, dążył do wyzwoleniajej z balastu świata przedmiotowego i wszelkiejekspresji.

  W 1913...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbolizm

  1) w szerszym znaczeniu: tendencjaistniejąca w sztuce różnych epok, dążąca do przekazaniagłębszych ukrytych znaczeń dzieła poprzez sugerowanienastrojów, doznań i treści, wykraczającychpoza bezpośrednie odtwarzanie rzeczywistości; częstowyrażana —> symbolem lub — alegorią;

  2) w węższymznaczeniu:...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surrealizm

  Kierunek w sztuce ukształtowany w latach 20.XX w. Wyrósł z zafascynowania światem podświadomości,przypadku, snu, halucynacji - niezwykłymi stanami psychicznymi,pobudzającymi wyobraźnię artyst. Ruchowi patronowałpoeta A. Breton, który w 1924 ogłosił Manifest surrealizmu.

  W tym samym roku założone...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symplegma

  W sztuce staroż. dwie lub kilka postaci stanowiących erotyczną całość kompozycyjną, występujące jako elementy dekor. na lampkach i naczyniach okresu hellenistycznego i rzymskiego.

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swastyka

  Znak symbol, składający się ze skrzyżowanych ramion załamanych pod kątem prostym, rzadziej ostrym; była szeroko rozpowszechniona jako motyw dekor. (często o znaczeniu symbol.) w różnych kręgach kulturowych Europy (neolityczna ceramika; ant. gr. wazy i monety; germ. zdobnictwo wczesnośredniow.), Azji...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sumikowo - łątkowa konstrukcja, w siup

  System konstrukcji ścian drewn., składających się z poziomych elementów, zw. s u m i k a m i (palcami), wpuszczonych w wyżłobione —> pazy słupów narożnych (tzw., niesłusznie,węgieł w słup) i pośrednich, zw. łątkami;ułożone jeden nad drugim sumiki wypełniająprzestrzeń między łątkami.

  Łątki...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symultanizm, symultaniczna kompozycja, synoptyka

  1) zasada przedstawiania w jednej kompozycjikilku wydarzeń, z których każde rozegrało się w innymczasie lub miejscu, np. kilku epizodów z życiatej samej osoby, stosowany w sytuacji, gdy różne czasowowydarzenia skomponowane są łącznie, jakgdyby rozgrywały się równocześnie, bez podziału naoddzielne...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sumeryjska sztuka

  Rozwijała się od kon. IVtysiącl. p.n.e. w miastach-państwach Sumeru (Eridu,Uruk, Ur, Girsu, Lagasz, Nipur). W sz. sumer. wyróżniasię okres wczesnosumer. (do podboju przez Akadówok. 2340 p.n.e.) i nowosumer. - od upadku państwaAkad ok. 2150 p.n.e. do podboju Sumeru przez Babilonię.

  W okresie wczesnosumer...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /07.11.2012 Znaków /3 184

  praca w formacie txt

Do góry