Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  LEGION KOPTYJSKI

  Formacja wojsk, włączona do franc. Armii Wschodu w Egipcie. Utworzony w 1799 przez gen. Klebera po wyjeździć Bonapartego do Francji. Składał się z 500 chrześci-jan-Koptów, uzbrojonych na modłę europejską. L.K. rozwiązano w 1801.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA NADDUNAJSKA

  Poi. formacja wojsk., powołana dekretem z 8 IX 1799, na żołdzie Republiki Francuskiej. Tworzono ją aż do połowy 1800 w Pfalzburgu, Metz, a potem Strasburgu z Polaków - jeńców z armii austr. Składała się z 4 bat. piech., 4 szwadronów jazdy i komp. art. konnej. Łącznie liczyła niemal 4 tys. żoł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECOURBE Claude-Jacąues (22 II 1759 - 22 X 1815), gen. franc.

  Ur. w Besanęon, dep. Doubs, nieślubny syn ofic. Od 1777 w służbie wojsk., brał udział w oblężeniu Gibraltaru, 1789 kpt. gwardii narodowej.

  Od 1792 walczył nad Renem, 1794 gen. bryg., 1799 gen. dyw. Związany z Moreau, pozostawał w opozycji wobec Bonapartego, 1804 przeniesiony w stan spoczynku, 1805...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECLERC Charles-Victor-Emmanuel (17 III 1772 - 2 XI 1802), gen. franc.

  Ur. w Pontoise, dep. Seine-et-Oise. 1791 por. 2 bat. ochotników tego dep. Brał udział w oblężeniu Tulonu, gdzie poznał Bonapartego i jego siostrę Paulinę, którą w 1797 poślubił. 1796-1797 w Armii Italii, bił się pod Castiglione i Rivoli, zawiózł do Paryża prelimina-ria rozejmu w Leoben.

  1797...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /13.06.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAS CASES Emmanuel-Augustin, hr. de (21 VI 1766 - 15 V 1842), historyk franc.

  Ur. w zamku Las Cases, dep. Haute-Garonne, pochodził z rodziny szlacheckiej, po wybuchu Rewolucji emigrował. Walczył na płw. Quiberon, powrócił do Francji dopiero po ogłoszeniu amnestii, już za czasów Konsulatu. Mieszkał następnie w Holandii, gdzie w 1809 jako prosty żoł. brał udział w walkach z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LA TOUR D’AUVERGNE, p. franc. piech. złożony z cudzoziemców

  Utworzony w 1806 z jeńców wojennych i dezerterów z armii austr. wziętych do niewoli w kampanii 1805. Służyli więc w nim Niemcy, Czesi, Słowacy, Polacy, Ukraińcy, Węgrzy, Rumuni, Chorwaci, Włosi, a także niewielka liczba dawnych powstańców z Wandei. P. składał się z 3 bat. W 1807 posłano go do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATOUR-FOISSAC Franęois-Philippe (11 VII 1750 - 11 II 1804), gen. franc.

  Ur. w Minfelden. 1768 ppor. saperów, uczestnik amer. wojny o niepodległość, 1793 gen. bryg., 1795 gen. dyw., 1798 gub. Mantui, 30 VII 1799 poddał fortecę, wydając Austriakom znajdujących się tam żoł. poi. Zdegradowany przez Bonapartego, postawiony przed sądem, wykreślony z armii. Zm. w Hacqueville...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LATOUR-MAUBOURG Marie-Victor-Nicolas de Fay, markiz de (22 V 1768 - 11 XI 1850), gen. franc.

  Ur. w La Motte-de-Galaure, dep. Dróme, pochodził z rodziny arystokratycznej. Od 1782 w armii, od początku poparł Rewolucję. Związany z Lafayettem, wraz z nim w VIII 1792 zdecydował się na emigrację. Zatrzymany na krótko przez Austriaków, schronił się w Holandii, aresztowany przez Francuzów w Brukseli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAURISTON Jacques-Alexandre-Bemard Law, markiz de (1 II 1768 - 11 VI 1828), gen. i dyplomata franc.

  Ur. w Pondichery w Indiach Franc., syn gen. 1784 uczeń paryskiej szkoły wojsk., 1785 ppor., 1793-1794 walczył w Armii Północy. 1800 adiutant pierwszego konsula, bił się pod Marengo, 1801 wysłany z misją do Kopenhagi, potem do Londynu z ratyfikowanymi warunkami pokoju, przyjęty entuzjastycznie przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LARIBOISIERE Jean-Ambroise, hr. de (18 VIII 1759 - 21 XII 1812), gen. franc.

  Ur. w Foug&res, dep. Ile-et-Vilaine. 1781 ppor. art. w p. La Fere, gdzie zaprzyjaźnił się z Bonapartem. 1793 po kapitulacji Moguncji trzymany przez Austriaków jako zakładnik. 1797 członek Komitetu Artylerii, 1804 kmdt szkoły artylerii w Strasburgu. 1805 dow. art. 5 korpusu Soulta, bił się pod Austerlitz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /AlbertynaII Dodano /12.06.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt

Do góry