Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ILOŚĆ

   

  ILOŚĆ gr. posótes (1), odpowiedź na py­tanie posón; nłc. quantitas (1), odpowiedź na pytanie quanium; ang. quantity; ix. quantite; nm. Quantitat, Menge, Anzahl (L. Wittgenstein)

  metaf. Jedna z dziewięciu wyróżnio­nych przez Arystotelesa —> przypadło­ści (1), będąca właściwością —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

   

  IDONEIZM (łc. idoneus = zdolny do cze­goś, właściwy czemuś) ang. idoneism; fr. idoneisme; nm. Idoneismus

  Nazwa wprowadzona przez F. Gonsetha na określenie jego własnego stanowi­ska filozoficznego (które nazywał też filo­zofią dialektyczną lub filozofią otwartą — philosophie ouverte), łączącego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINACJA

   

  ILUMINACJA (łc. <illuminatio> = oświe­cenie) ang. illumination; fr. illumination; nm. Illumination

  U Augustyna: udzielanie umysłowi świa­tła przez Boga w sposób nadprzyrodzony, dzięki czemu umysł zdolny jest bezpo­średnio oglądać prawdę {visio intellectualis).

  R. Bacon rozróżnia trzy typy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORATIO ELENCHI

   

  IGNORATIO ELENCHI <łc. dgnoratio elenchi> = nieznajomość zarzutu, argumentu do obalenia, zgubienie wątku w rozumo­waniu; tłum gr. dgnoia tou elegchou (Arysto­teles, De sophist. elenchis))

  metod. Rozumowanie „nie do rzeczy" (nil ad rem), kiedy dowodzi się irtnej tezy niż ta, która ma być w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINIZM

   

  ILUMINIZM ang. illuminism; fr. illuminisme; nm. Illuminismus

  Ogólna nazwa doktryn uznających oświecenie przez Boga za najcenniejsze źródło poznania, zwłaszcza religijnego (Augustyn, Bonawentura, R. Bacon, N. de Malebranche), w szczególności zaś nazwa nadawana doktrynie Augustyna, według którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNOTUM PER IGNOTIUS

   

  IGNOTUM PER IGNOTIUS <łc. ignotum per ignotius> = nieznane przez bardziej nie­znane)

  metod. Wyjaśnienie jeszcze bardziej nie­zrozumiałe aniżeli to, co miało ono wyjaś­niać.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr

  W starożytności odpowiednio zabudowanaprzestrzeń, w czasach nowoż. specjalny budynek,przeznaczony do wystawiania widowisk i dramatów;t. składa się z dwóch podstawowych elementów:sceny i widowni, kształtowanych wg wymagańarchitektury teatr., której forma zmieniała się w zależnościod epok...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tefillin

  W liturgice żyd. pisane ręcznie na pergaminiecytaty z Pentateitchu włożone do dwóch niewielkichczworograniastych pudełek zw. —> batym, do którychprzytwierdzony jest rzemień (zw. keszer) służący doumocowywania batymów - jednego nad czołem, drugiegona lewym ramieniu w pobliżu serca. T. używa siępodczas...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tektoniczny

  Termin stosowany do dzieł, w którychszczegóły podporządkowane są zwartości i jasnościkompozycji oraz logice budowy czy konstrukcji; przeciwieństwemjego jest termin: atektoniczny, charakteryzującydzieło, w którym różne efekty, np. natłokdetali, brak jasnych podziałów, zamazują zwartośćkompozycji i...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teapoy

  Mały stolik podręczny, którego płytę tworzyła taca lub pojemnik, podstawę trójnóg lub trzon zakończony trzema nogami; służył do podawania herbaty, kawy itp.; nazwa wprowadzona przez G. Smitha w jego wydanym w 1826 w Londynie wzorniku: The Cabinet-Makers and Upholsterers' Guide, Drawing Book and Repository...

  Ocena / Przedmiot / Humanistyczne

  Autor /Fryda Dodano /08.11.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt

Do góry